Trường Đại học Hoa Sen dừng tuyển sinh hàng loạt ngành đào tạo vì không có sinh viên

Thiên Ân
22:16 - 07/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Khi mở các ngành học, Trường Đại học Hoa Sen đã không khảo sát nhu cầu xã hội đầy đủ dẫn đến không tuyển sinh được hoặc tuyển sinh với số lượng rất thấp kể từ khi mở ngành.

Trường Đại học Hoa Sen dừng tuyển sinh hàng loạt ngành đào tạo vì không có sinh viên- Ảnh 1.

Trường Đại học Hoa Sen.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo có Kết luận thanh tra số 09/KL-TTr ngày 8/3/2024 về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học và các điều kiện bảo đảm ngành đào tạo đối với Trường Đại học Hoa Sen.

Kết luận nêu rõ: Trường Đại học Hoa Sen không tổ chức tuyển sinh và/hoặc không tuyển sinh được 6 ngành (Quản lý tài nguyên môi trường, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Công nghệ thực phẩm, Quản trị văn phòng, Hoa Kỳ học, Bảo hiểm) từ năm 2021-2022; ngành Nhật Bản học từ năm học 2022-2023 và tạm dừng tuyển sinh ngành Luật quốc tế, Bất động sản, Hệ thống thông tin quản lý. 

Khi thực hiện mở một số ngành, Trường Đại học Hoa Sen đã thực hiện khảo sát nhu cầu xã hội không đầy đủ dẫn đến không tuyển sinh được hoặc tuyển sinh với số lượng rất thấp kể từ khi mở ngành.

Cùng với đó, tại thời điểm mở ngành, 12 ngành trình độ đại học, nhà trường tự chủ mở có giảng viên chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo không có ngành phù hợp với ngành dự kiến mở. 

Trường tự xác định các giảng viên chủ trì ngành có đủ 5 năm giảng dạy đại học và có công trình nghiên cứu khoa học, bài báo về lĩnh vực ngành đăng ký đào tạo trong thời hạn 5 năm theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT; một ngành trình độ thạc sĩ, trường tự chủ mở.

Theo đó, thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ trách nhiệm để xảy ra các thiếu sót trên thuộc Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách và các đơn vị liên quan của Trường Đại học Hoa Sen.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Trường Đại học Hoa Sen rà soát toàn bộ hệ thống văn bản nội bộ thuộc thẩm quyền của hội đồng trường và của trường kịp thời cập nhật chỉnh sửa, bổ sung và ban hành mới văn bản theo thẩm quyền thực hiện quản lý các hoạt động về tuyển sinh, đào tạo của trường theo quy định pháp luật hiện hành;

Rà soát và bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu bảo đảm điều kiện đào tạo ngành theo quy định về chuẩn chương trình đào tạo và chuẩn cơ sở đào tạo; Rà soát, xây dựng, chỉnh sửa và ban hành chương trình đào tạo các ngành, các trình độ đào tạo bảo đảm theo quy định về chuẩn chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT.

Ngoài Trường Đại học Hoa Sen, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố hàng loạt kết luận thanh tra liên quan đến việc mở và đào tạo ngành học mới đối với các trường: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Thành phố Hồ Chí Minh) và Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Bình luận của bạn

Bình luận