6 phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Thiên Ân
19:08 - 08/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 8/4, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố đề án tuyển sinh năm 2024 (dự kiến).

6 phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Ảnh 1.

Sinh viên và giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên kiểm tra mẫu nuôi cấy mô thực vật. Ảnh: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Theo đó, năm 2024, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến sử dụng 6 phương thức xét tuyển để tuyển sinh các chương trình đào tạo, cụ thể như sau:

Phương thức 1, xét tuyển thẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh. 

Phương thức 2, xét tuyển thẳng theo đề án của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Trường xét tuyển thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên xét tuyển, dự bị đại học, xét tuyển thẳng theo đề án và quy định đặc thù, hướng dẫn tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Phương thức 3, xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên xét tuyển thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu do Đại học Quốc gia Hà Nội quy định. 

Nguyên tắc xét tuyển:

Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số ngành và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký nhưng mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi ngành học chỉ có một điểm xét tuyển, không phân biệt điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

Riêng với 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu điểm xét tuyển được quy định như sau: Điểm xét tuyển theo thang điểm 40 là tổng Điểm môn Toán (nhân hệ số 2) cộng với điểm hai môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đã quy sang thang điểm 40). Mỗi ngành học chỉ có một điểm xét tuyển, không phân biệt điểm xét tuyển giữa các tổ hợp. 

Phương thức 4, thi đánh giá năng lực. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên xét tuyển thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông còn hạn sử dụng do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đạt tối thiểu 80/150 điểm trở lên.

Nguyên tắc xét tuyển:

Thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký nhưng mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Điểm xét tuyển là tổng điểm Tư duy định lượng cộng với điểm Tư duy định tính và cộng với điểm Khoa học.

Riêng với 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu điểm xét tuyển được quy định như sau: Điểm xét tuyển là tổng điểm Tư duy định lượng (nhân hệ số 2) cộng với điểm Tư duy định tính và cộng với điểm Khoa học.

Phương thức 5, chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển. 

Trường xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level): Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level có kết quả 3 môn thi trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn theo các tổ hợp quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60);

Xét tuyển thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 trở lên. Mã đăng ký của Đại học Quốc gia Hà Nội với tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi (thí sinh cần khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT);

Xét tuyển thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing) đạt điểm từ 22/36. 

Phương thức 6, kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương và đáp ứng điều kiện tổng điểm 2 môn trong tổ hợp xét tuyển của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đạt tối thiểu 14 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán).

Nguyên tắc xét tuyển:

Thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký nhưng mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Toán, điểm Tiếng Anh quy đổi và điểm cao nhất của một môn còn lại trong các tổ hợp xét tuyển.

Riêng với 4 ngành Toán học, Toán tin, Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu điểm xét tuyển được quy định như sau: Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Toán (nhân hệ số 2) cộng với điểm Tiếng Anh đã quy đổi và cộng với điểm cao nhất của một môn còn lại trong các tổ hợp xét tuyển. 

Xem chi tiết Đề án tuyển sinh năm 2024 (dự kiến) của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội TẠI ĐÂY