Yêu cầu tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu nợ

Quang Minh
18:26 - 24/05/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành chỉ thị về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn

Nội dung được quy định rõ tại Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; khó khăn, thách thức gia tăng, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng toàn cầu chậm lại; tăng trưởng thấp đi kèm với rủi ro suy thoái tại một số nền kinh tế đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội.

Thực tế, tăng trưởng kinh tế trong nước Quý I chỉ đạt 3,32%, gần như thấp nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011 do cầu thế giới sụt giảm, cầu trong nước tăng yếu. Người dân, doanh nghiệp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thiếu đơn hàng, thị trường đầu ra... dẫn tới doanh thu, thu nhập sụt giảm, ảnh hưởng tới khả năng trả nợ các khoản vay tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, các tổ chức tín dụng đã chủ động có nhiều chính sách giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn trên tinh thần chia sẻ, đồng hành.

Quyết tâm triển khai các chính sách hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn

Ngày 25/4/2023, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị về công tác tín dụng và triển khai Thông tư số 02/2023/TT-NHNN để đánh giá công tác tín dụng những tháng đầu năm 2023 và định hướng triển khai trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước thông tin rộng rãi về nội dung chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra từ đầu năm và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị khẩn trương, quyết liệt kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo đó, các đơn vị liên quan tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và các động lực tăng trưởng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp, góp phần phục hồi và phát triển sản xuất - kinh doanh. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, cắt giảm chi phí để tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

Văn bản quy định rõ, các đơn vị cần chủ động triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN một cách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Theo đó, hệ thống các ngân hàng và tổ chức tín dụng trong quá trình triển khai đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa cơ quan quản lý và mạng lưới các đơn vị, trên cơ sở đồng tình phối hợp thống nhất của khách vay vốn để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Đảm bảo chất lượng tín dụng, đảm bảo khách quan, đúng bản chất của nợ xấu.

Thống đốc cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Ngân hàng nhà nước tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất... theo các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục phối hợp các Bộ, ngành, địa phương, các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Bám sát các nội dung chủ trương phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chính sách hỗ trợ lãi suất 2% đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Về triển khai, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị theo dõi, báo cáo kịp thời về kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, các đơn vị cũng thực hiện thanh tra, giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông về chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn cần được tăng cường, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ và sớm tiếp cận thông tin về chính sách.

Các quy định yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước đều tập trung quyết liệt thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất để giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất và có nhu cầu sẽ được hỗ trợ kịp thời.

Song song đó, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo công tác thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ trên địa bàn; có biện pháp xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp không chấp hành chủ trương.

Nguồn: SBV
Bình luận của bạn

Bình luận