Yên Bái: Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Hội Khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo

Đắc Quang
20:19 - 18/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 18/1, Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái có buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái và Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái.

Yên Bái: Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Hội Khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo- Ảnh 1.

Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái có buổi làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái và Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái. Ảnh: Minh Đức

Chương trình nhằm đánh giá kết quả, ưu điểm, hạn chế trong quá trình triển khai Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái chủ trì; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái và Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái dự buổi làm việc.

Yên Bái duy trì 84 lớp học xóa mù chữ tổ chức trong 3 năm qua

Từ năm 2021 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái và Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Từ đó, hai đơn vị đã chủ động phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng xã hội học tập tới các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo và các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên; phát hành các ấn phẩm, tài liệu, tờ gấp… nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhà giáo và hội viên Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái về hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Phát động thi đua, tổ chức "Tuần lễ khuyến học", "Tháng Khuyến học", "Ngày Khuyến học Việt Nam" (2/10), Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tới các địa phương, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại tỉnh Yên Bái.

Hàng năm, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái tổ chức "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường". Tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp các cấp hàng năm đạt trên 99%; vận động trẻ có hoàn cảnh khó khăn không bỏ học, đi học chuyên cần, giảm tỉ lệ học sinh lưu ban.

Phối hợp với các nhà trường vận động cha mẹ học sinh trong việc giáo dục, giúp đỡ các em giữ gìn, sử dụng sách giáo khoa, quyên góp sách xây dựng "Tủ sách Đinh Hữu Dư", "Tủ sách dùng chung"; vận động các nhà hảo tâm tặng quà, học bổng cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vật chất cho các trường vùng sâu, vùng xa nhân dịp năm học mới.

Yên Bái: Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Hội Khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo- Ảnh 2.

Yên Bái: Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Hội Khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo- Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Minh Đức

Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đã vận động các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp xây dựng quỹ khuyến học - khuyến tài với quy mô, hình thức phù hợp, đảm bảo các quy định. Tổng các nguồn kinh phí huy động được (quy đổi bằng hiện vật ra tiền và bằng tiền mặt) từ năm 2020 đến nay khoảng 50 tỉ đồng.

Từ năm 2021-2023, các đơn vị đã phối hợp với các nhà trường mở 84 lớp xóa mù chữ với 2.750 học viên theo học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh phong trào xây dựng "Đơn vị học tập" trong các đơn vị trường học, xây dựng "Công dân học tập" trong đội ngũ nhà giáo, gắn với xây dựng "Trường học hạnh phúc".

Bên cạnh đó, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đề xuất, hướng dẫn đơn vị đăng kí tham gia mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO đối với thành phố Yên Bái (năm 2023), thị xã Nghĩa Lộ (năm 2025).

Đẩy mạnh xây dựng mô hình Đơn vị học tập và Cộng đồng học tập theo các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái và Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường phối hợp tham mưu, triển khai các nhiệm vụ của ngành giáo dục, hội khuyến học; tuyên truyền, quán triệt tới các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các cơ sở giáo dục và hội khuyến học các cấp những chủ trương, văn bản của các cấp, các ngành về công tác khuyến học- khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đẩy mạnh xây dựng quỹ khuyến học - khuyến tài trong các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục; tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT và Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Đơn vị học tập và Cộng đồng học tập.

Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính Yên Bái, các địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cấp kinh phí hoạt động cho các trung tâm học tập cộng đồng theo Thông tư số 96/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tại chương trình, các đại biểu đã đánh giá kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái và Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái, nêu lên những khó khăn và thảo luận giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.