Yên Bái: Tổng kết lớp học chữ Nôm Dao tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên

Đắc Quang
21:15 - 25/11/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 25/11, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái phối hợp với một số đơn vị tổ chức tổng kết lớp học chữ Nôm Dao tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên và công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ Khuyến học xã Y Can.

Yên Bái: Tổng kết lớp học chữ Nôm Dao tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên- Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái tổng kết lớp học chữ Nôm Dao tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái

Lớp học chữ Nôm Dao tại xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái được triển khai theo chương trình ứng dụng đề tài khoa học "Nghiên cứu biên soạn tài liệu, xây dựng chương trình dạy và học chữ Nôm Dao phù hợp với bản sắc người Dao tỉnh Yên Bái" do Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái giao nhiệm vụ cho Hội Khuyến học tỉnh này thực hiện.

Lớp học nhằm lưu giữ ngôn ngữ, chữ viết, lưu truyền các nghi lễ, nghi thức thờ cúng đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Dao.

Sau thời gian học tập, kiểm tra, đánh giá, trong 43 học viên tham gia lớp học, 30 học viên xếp loại giỏi, 8 học viên xếp loại khá, còn lại đều đạt chuẩn đầu ra.

Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái và Hội Khuyến học huyện Trấn Yên đã khen thưởng các giáo viên và học viên có thành tích xuất sắc trong dạy và học.

Yên Bái: Tổng kết lớp học chữ Nôm Dao tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên- Ảnh 2.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái

Tại chương trình, Ủy ban Nhân dân xã Y Can đã công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ Khuyến học.

Câu lạc bộ Khuyến học duy trì và phát triển bản sắc các dân tộc xã Y Can là một tổ chức tự nguyện, tự quản, dân chủ bình đẳng công bằng và văn minh không vì lợi nhuận, cùng mục đích xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập.

Câu lạc bộ thực hiện việc khôi phục và bảo tồn tiếng nói, chữ viết và phát huy bản sắc của dân tộc mình gắn với việc học tập các kiến thức về khoa học kĩ thuật, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội giảm nghèo bền vững nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, xây dựng xã Y Can ngày càng phát triển.

Dịp này, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã trao học bổng tặng 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập của xã Y Can và xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên.

Yên Bái: Tổng kết lớp học chữ Nôm Dao tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên- Ảnh 3.

Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái trao học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập của xã Y Can, huyện Trấn Yên.

Bình luận của bạn

Bình luận