Xôn xao đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Thiên Ân
08:29 - 17/11/2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, đề thi môn Toán đang lan truyền trên mạng xã hội không phải đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.

Hiện nay, trên mạng xã hội đang lan truyền một văn bản đề thi môn Toán được cho là đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. 

Xôn xao đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?- Ảnh 1.

Xôn xao đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?- Ảnh 2.

Xôn xao đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?- Ảnh 3.

Đề thi môn Toán đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, đây không phải là đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. 

Bộ này cho biết đang hoàn thiện phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 và sẽ được công bố trong thời gian tới.