VNDirect lên kế hoạch tăng vốn dẫn đầu ngành

Quang Minh
08:37 - 07/06/2023
Công dân & Khuyến học trên

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (VND) vừa bổ sung tờ trình về việc chào bán và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

VNDirect dự kiến 4 phương án về việc tăng vốn

Với phương án 1, VNDirect chào bán hơn 243.5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với số lượng dự kiến từ 1 đến 5 nhà đầu tư. Số cổ phiếu này bị hạn chế trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá chào bán được xác định trên cơ sở căn cứ theo giá trị sổ sách và giá thị trường tại thời điểm thực hiện việc chào bán. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền Hội đồng quản trị căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện chào bán xác định giá chào bán cụ thể.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của VND. 

Cụ thể, công ty dự kiến dùng 20% số tiền thu được để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường (50%); bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán (20%); và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm (10%).

Phương án 2, VND sẽ chào bán hơn 24.3 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (tương đương 2% số cổ phiếu lưu hành của VND ) với giá 10,000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị gần 244 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được từ phát hành ESOP dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Với phương án 3, VND dự kiến phát hành gần 12.1 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động, tương ứng 1% số cổ phiếu đang lưu hành của VND. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.

Với phương án 2, 3, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định cụ thể về việc hạn chế chuyển nhượng trên nguyên tắc chỉ được chuyển nhượng tối đa là 50% kể từ sau khi kết thúc thời hạn 1 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành.

Ở phương án 4, VND dự kiến chào bán hơn 234.5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá bán 10,000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, cổ đông sở hữu mỗi 5 cp sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới.

Mục đích chào bán nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để mở rộng năng lực cho vay ký quỹ của khách hàng, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.

Cả 4 phương án phát hành trên sẽ được thực hiện dự kiến trong năm 2023 hoặc năm 2024, sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

VNDirect dự kiến chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu cho cổ đông

Ngoài ra, tại tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, VND dự kiến chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng phát hành gần 61 triệu cổ phiếu mới.

Nếu các kế hoạch trên được thông qua, VND sẽ phát hành thêm gần 585 triệu cổ phiếu mới, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 12,178 tỷ đồng lên trên mức 18,000 tỷ đồng. Với mức vốn này, Công ty có thể trở thành “quán quân” vốn điều lệ nhóm công ty chứng khoán.

Được biết, tại thời điểm cuối quý 1/2023, công ty chứng khoán có vốn điều lệ cao nhất SSI với hơn 15,011 tỷ đồng, ngay sau là VPBank Securities với 15,000 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của SSI đã thông qua phương án chào bán tối đa 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Tuy vậy, sau khi phát hành, vốn điều lệ của SSI cũng chưa vượt mức 18,000 tỷ đồng.

VNDirect lên kế hoạch tăng vốn lên dẫn đầu ngành - Ảnh 1.

Top 10 vốn điều lệ khối công ty chứng khoán (đơn vị tính: tỷ đồng). Nguồn: Vietstock.

Từ cuối tháng 5 tới nay, cổ phiếu VND đang có diễn biến khá tích cực. Kết phiên 6/6, VND tăng kịch trần lên mức 19,300 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất kể từ giữa tháng 9/2022.

VNDirect lên kế hoạch tăng vốn lên dẫn đầu ngành - Ảnh 2.

Diễn biến giá cổ phiếu VND trong những phiên gần đây tăng khá tích cực. Nguồn: Fireant.

Khối lượng giao dịch bình quân từ đầu năm 2023 tới nay của cổ phiếu VND đạt hơn 22 triệu cổ phiếu/phiên.

Bình luận của bạn

Bình luận