UBND huyện Quảng Xương

Phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên Hội Khuyến học Việt Nam- Bài 4: Huyện Quảng Xương: Trên nóng, dưới...mặc kệ!

Phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên Hội Khuyến học Việt Nam- Bài 4: Huyện Quảng Xương: Trên nóng, dưới...mặc kệ!

Phòng Tài nguyên và Môi trường - Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Quảng Xương không những không làm tròn trách nhiệm của mình với nhân dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính mà còn không thực hiện sự chỉ đạo của chính cấp trên là HĐND, UBND TỉnhThanh Hóa.

Phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên Hội Khuyến học Việt Nam- Bài 2: Thẩm quyền là...sống chết mặc công dân?

Phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên Hội Khuyến học Việt Nam- Bài 2: Thẩm quyền là...sống chết mặc công dân?

Cơ quan chức năng của huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người này cho người khác, có nghĩa là tước mất quyền lợi hợp pháp của công dân Lê Thị Chi. Tuy nhiên thái độ thờ ơ và vô trách nhiệm của các cấp thẩm quyền của huyện gây bức xúc cho người dân.

Phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên Hội Khuyến học Việt Nam- Bài 1: Bỗng dưng mất đất một cách vô cớ!

Phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên Hội Khuyến học Việt Nam- Bài 1: Bỗng dưng mất đất một cách vô cớ!

Nhiều năm qua, các hội viên Hội Khuyến học Việt Nam đã tích cực đóng góp cho công tác khuyến học tại các địa phương. Tuy nhiên, tại một số nơi quyền lợi hợp pháp của một số hội viên Hội khuyến học lại bị xâm phạm. Vụ việc xảy ra ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa là một ví dụ điển hình.