Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

Từ quý IV năm 2022 sẽ cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử

Lan Dương
16:23 - 23/09/2022

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử sẽ thực hiện cấp cho công dân từ quý IV năm 2022.

ho chieu gan chip.png

Hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử sẽ thực hiện cấp cho công dân từ Quý IV năm 2022. Ảnh: ND/dangcongsan.vn

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử sẽ thực hiện cấp cho công dân từ Quý IV năm 2022.

Công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài sẽ bắt đầu được cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử theo mẫu mới kể từ ngày 1/7/2022. Riêng hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử, Bộ Công an sẽ thực hiện cấp cho công dân từ Quý IV năm 2022.

Mẫu hộ chiếu phổ thông mới được thực hiện theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử ở trong nước

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, đối tượng thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên.

Cơ quan thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước là Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời hạn giải quyết: Không quá 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Lệ phí làm hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử là 200.000 đồng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Người có nhu cầu làm hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử không thuộc các trường hợp chưa được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định tại Điều 21 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Trình tự thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử bao gồm:

1 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (mẫu TK01) ban hành kèm theoThông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an. Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, tờ khai do người đại diện hợp pháp khai, ký thay và đượcCông an xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh;

2 ảnh mới chụp không quá 6 tháng, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự, phông nền trắng;

Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp bị mất hộ chiếu, phải có đơn trình báo mất hộ chiếu hoặc thôngbáo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 28 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất.

Bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra đối chiếu.

Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

Bước 2: Nộp hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử

Người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, cụ thể:

Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc tạm trú; trường hợp có Thẻ căn cước công dân thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

Người đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai trở đi thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

Khi đến nộp hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử phải xuất trình Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; chụp ảnh, thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử lần đầu.

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy hẹn trả kết quả cho người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông; yêu cầu nộp lệ phí cho cán bộ thu lệ phí. Cán bộ thu lệ phí thu tiền, giao biên lai thu tiền cho người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông.

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử hoàn chỉnh hồ sơ.

Người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử có thể đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính và phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và sáng thứ 7 (đối với các đơn vị bố trí tiếp nhận hồ sơ vào sáng thứ 7); trừ ngày Tết, ngày lễ.

Bước 3: Nhận kết quả

Người đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử trực tiếp nhận kết quả tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh. Khi đến nhận kết quả mang theo giấy hẹn trả kết quả, biên lai thu tiền, xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Trường hợp chưa cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp đề nghị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan cung cấp dịch vụ bưu chính.

Thời gian trả hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử là từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).