Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam dừng tuyển sinh lớp không chuyên

Thiên Ân
13:43 - 06/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tuyển sinh lớp không chuyên Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2024-2025.

Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam dừng tuyển sinh lớp không chuyên- Ảnh 1.

Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: IT

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày 28/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, chỉ tổ chức lớp chuyên trong trường trung học phổ thông chuyên.

Các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT cho đến khi học hết lớp 12.

Đồng thời, việc tuyển sinh vào các lớp không chuyên của trường trung học phổ thông chuyên theo quy định tại Thông tư số 06/2012/TT- BGDĐT và Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT được thực hiện đến hết năm học 2023-2024.

Theo đó, với văn bản này của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2024-2025, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ không tuyển học sinh vào các lớp không chuyên như các năm trước. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo việc tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên theo đúng quy định.

Bình luận của bạn

Bình luận