Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ dự kiến tuyển 150 chỉ tiêu lớp 6

Thiên Ân
16:39 - 12/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2024-2025.

Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ

Học sinh Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ.

Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển 150 học sinh lớp 6 năm học 2024-2025.

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh của nhà trường sẽ thực hiện 3 bài kiểm tra đánh giá năng lực, gồm: Bài kiểm tra đánh giá năng lực Khoa học tự nhiên và Toán; Bài kiểm tra đánh giá năng lực Khoa học xã hội và Tiếng Việt; Bài kiểm tra đánh giá năng lực Tiếng Anh.

Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng ở cấp độ thấp và vận dụng ở cấp độ cao. Hình thức bài kiểm tra kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận.

Cách tính điểm và thời gian làm bài kiểm tra đánh giá năng lực như sau:

Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ dự kiến tuyển 150 chỉ tiêu lớp 6- Ảnh 2.

Thang điểm: Điểm của mỗi bài kiểm tra tính theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Điểm xét tuyển vào trường là tổng điểm các bài kiểm tra, riêng bài kiểm tra đánh giá năng lực Tiếng Anh được tính hệ số 2.

Nhà trường chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra đến mức hủy kết quả kiểm tra và các bài kiểm tra đều đạt điểm lớn hơn 2,0 theo thang điểm 10.

Căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, trường sẽ chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên có điểm bài kiểm tra đánh giá năng lực Tiếng Anh cao hơn.

Lịch kiểm tra đánh giá năng lực:

Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ dự kiến tuyển 150 chỉ tiêu lớp 6- Ảnh 3.

Bình luận của bạn

Bình luận