Trường hợp nào công dân bị thu hồi Sổ hộ khẩu giấy?

Bảo Châu
16:43 - 22/09/2022

Công dân bị thu hồi Sổ hộ khẩu khi thực hiện các thủ tục, gồm: (1) Đăng ký thường trú, (2) Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, (3) Tách hộ, (4) Xóa đăng ký thường trú.

Trường hợp nào công dân bị thu hồi Sổ hộ khẩu giấy? - Ảnh 1.

Công dân bị thu hồi Sổ hộ khẩu khi thực hiện các thủ tục, gồm: (1) Đăng ký thường trú, (2) Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, (3) Tách hộ, (4) Xóa đăng ký thường trú. Ảnh: PTQ

4 trường hợp bị thu hồi Sổ hộ khẩu

Theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú: "Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú".

Như vậy, công dân bị thu hồi Sổ hộ khẩu khi thực hiện các thủ tục, gồm: (1) Đăng ký thường trú, (2) Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, (3) Tách hộ, (4) Xóa đăng ký thường trú.

Việc hộ gia đình hay thành viên trong hộ gia đình thực hiện một trong các thủ tục hành chính trên đều làm thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, dẫn đến thông tin trong Sổ hộ khẩu khác thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, vì vậy, tất cả các trường hợp trên đều phải thu hồi Sổ hộ khẩu.

Việc thu hồi Sổ hộ khẩu được thực hiện từ ngày 1/7/2021 khi Luật Cư trú có hiệu lực thi hành.

Xác nhận thông tin cư trú khi bị thu hồi Sổ hộ khẩu

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú thì sau khi bị thu hồi Sổ hộ khẩu, công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú.

Theo khoản 3 Điều 38 của Luật Cư trú 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021), Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp cho người dân sẽ được sử dụng đến ngày 31/12/2022.

Từ ngày 1/1/2023, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy chính thức hết giá trị.

Bãi bỏ quy định phải xuất trình Sổ hộ khẩu

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022, nêu rõ việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình, xác định những vấn đề vướng mắc phải sửa đổi và kiến nghị phương án, lộ trình sửa đổi đáp ứng được lộ trình đề ra của Đề án 06, Luật Cư trú và bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú theo Luật Cư trú, gửi kết quả cho Bộ Công an trước ngày 20/9/2022.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các bộ, ngành, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp thống nhất lộ trình, giải pháp sửa đổi văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 30/9/2022.

Trường hợp cần thiết, đề xuất sửa đổi văn bản theo hướng xây dựng một nghị định sửa nhiều nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để giải quyết các vấn đề liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu từ ngày 1/1/2023. Mục tiêu là phải hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 12/2022.

Trong đó, Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân; bảo đảm các điều kiện về an ninh an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, hoàn thành trong tháng 10/2022.