Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chính thức có Chủ tịch Hội đồng trường

Thiên Ân
15:51 - 22/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Tiến sĩ Trương Thị Hiền - Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chính thức giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chính thức có Chủ tịch Hội đồng trường- Ảnh 1.

Tiến sĩ Trương Thị Hiền. Ảnh: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 21/3/2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 879/QĐ-BGDĐT về công tác cán bộ của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. 

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Tiến sĩ Trương Thị Hiền - Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ngày 14/10/2023, Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã có nghị quyết về công tác cán bộ lãnh đạo, thống nhất bầu Tiến sĩ Trương Thị Hiền - Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ngày 21/12/2023, Hội đồng trường tiếp tục bầu bổ sung 2 thành viên. Như vậy, cho đến nay, Hội đồng trường của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đầy đủ thành phần, cơ cấu theo quy định.

Tiến sĩ Trương Thị Hiền sinh năm 1979, từng giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. Năm 2015, Tiến sĩ Trương Thị Hiền được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng, là nữ Phó Hiệu trưởng đầu tiên, trẻ nhất của trường trong suốt 62 năm qua.

Bình luận của bạn

Bình luận