Tái bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Thiên Ân
07:52 - 28/04/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 27/4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng nhà trường.

Theo đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan tiếp tục được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028. Bà cũng là nữ hiệu trưởng đầu tiên của trường liên tiếp làm hiệu trưởng 2 nhiệm kỳ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan sinh năm 1974, quê quán ở Cần Đước, Long An; tốt nghiệp cử nhân ngành Đông phương học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Thạc sĩ Nhân học văn hóa - xã hội (Đại học Toronto, Canada), Tiến sĩ chuyên ngành Dân tộc học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm lại Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Từ tháng 10/2002 đến năm 2008, bà Ngô Thị Phương Lan là giảng viên khoa Nhân học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Từ năm 2008 đến tháng 1/2013, bà giữ chức Phó Trưởng khoa Nhân học. Từ tháng 1/2013 bà đảm nhiệm vai trò Phó Hiệu trưởng phụ trách Quản lý khoa học và sau đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ khi nhận nhiệm vụ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan cho biết, nhà trường sẽ tập trung vào nhiều hoạt động khác nhau với hai trọng tâm chính là phát triển nguồn nhân lực mạnh với nhiều giải pháp nâng cao năng lực của đội ngũ, chuẩn hóa chức danh và học vị; tiếp tục đổi mới, cập nhật những phương pháp giảng dạy phù hợp với tình hình thực tế; thúc đẩy năng lực nghiên cứu, công bố khoa học quốc tế. Đặc biệt, nhà trường sẽ thực hiện nhiều giải pháp nâng cao thu nhập của viên chức, người lao động.

Ngoài ra, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, nhà trường sẽ tạo sự đột phá trong công tác đào tạo, chuẩn hóa công tác đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, mở các ngành học theo hướng liên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trong bối cảnh mới; mở rộng hợp tác quốc tế và quốc tế hóa chương trình đào tạo.

Để thực hiện được những định hướng, nhiệm vụ quan trọng như trên, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự chỉ đạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sự phối hợp của các cơ quan trung ương, địa phương; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; giảng viên và người học.

Bình luận của bạn

Bình luận