Trường Đại học Kinh tế Quốc dân yêu cầu giảng viên không dạy trực tuyến

Thiên Ân
07:29 - 17/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân yêu cầu giảng viên không dạy học trực tuyến đối với hệ đại học chính quy.

Trường đại học yêu cầu giảng viên không dạy trực tuyến- Ảnh 1.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: AEP

Mới đây, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã thông báo về việc không tổ chức dạy trực tuyến đối với hệ đại học chính quy.

Theo đó, trường quán triệt việc dạy học trực tuyến đối với hệ đại học chính quy như sau:

Thứ nhất, yêu cầu trưởng khoa/viện, trưởng bộ môn quán triệt đến toàn thể giảng viên tuyệt đối không giảng dạy trực tuyến đối với đại học chính quy. Việc dạy học trực tuyến này chỉ được thực hiện khi có chủ trương, thông báo của trường.

Thứ hai, yêu cầu trưởng khoa/viện, trưởng bộ môn nhắc nhở giảng viên nghiêm túc thực hiện công tác giảng dạy theo đúng lịch trình, thời khóa biểu và kế hoạch đào tạo của trường để đảm bảo chất lượng dạy và học.

Thứ ba, yêu cầu phòng thanh tra - pháp chế thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện giảng dạy trực tuyến đối với đại học chính quy cần báo cáo lãnh đạo trường và đề xuất biện pháp xử lý.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với đào tạo theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học, tối đa 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo được thực hiện bằng lớp học trực tuyến. Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh phức tạp và các trường hợp bất khả kháng khác, cơ sở đào tạo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Cơ sở đào tạo được tổ chức các lớp học trực tuyến khi đáp ứng các quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng; có các giải pháp bảo đảm chất lượng và minh chứng chất lượng lớp học trực tuyến không thấp hơn chất lượng lớp học trực tiếp.

Bình luận của bạn

Bình luận