Kiểm tra công tác khuyến học - khuyến tài tại tỉnh Kon Tum

PV
17:28 - 28/11/2023

Ngày 28/11, đoàn kiểm tra của Hội Khuyến học Việt Nam do ông Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên thường vụ Hội, Ủy viên Ban kiểm tra Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum.

Kiểm tra công tác khuyến học - khuyến tài tại tỉnh Kon Tum- Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra của Hội Khuyến học Việt Nam kiểm tra công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum. Ảnh: Hoàng Tuấn

Đoàn kiểm tra nhận định, nhiệm vụ khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được Tỉnh uỷ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương trong tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển.

Hội khuyến học các cấp ở tỉnh Kon Tum đã cố gắng triển khai tương đối toàn diện việc thực hiện 10 nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội 6 của Hội Khuyến học Việt Nam đề ra. Các chỉ tiêu tỉ lệ hội viên, bình quân quỹ/người dân/năm, danh hiệu các mô hình năm sau cao hơn năm trước.

Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản, kế hoạch triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát huy vai trò nòng cốt phối hợp sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội để triển khai phong trào thi đua học tập thường xuyên, suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị.

Cơ chế, chính sách của địa phương đảm bảo yêu cầu tối thiểu cho Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum hoạt động theo định hướng của Đảng.

Việc cấp học bổng kịp thời cho các học sinh, sinh viên nghèo, sinh viên giỏi, xuất sắc đã tạo được dư luận tốt, góp phần tích cực chống bỏ học, thất học, thực hiện tốt thi đua 2 tốt, đặc biệt đã khuyến khích, kịp thời động viên các em trong việc học tập, rèn luyện.

Để công tác khuyến học - khuyến tài tại Kon Tum phát triển hơn nữa, đoàn kiểm tra của Hội Khuyến học Việt Nam kiến nghị Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa về xây dựng các mô hình học tập; hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Bên cạnh đó, quan tâm kiện toàn tổ chức khuyến học ở các các sở, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum tham mưu kiểm tra và công nhận đơn vị học tập đối với cơ quan cấp tỉnh.

Đồng thời tiếp tục mở rộng việc ký kết chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương; phối hợp với các đơn vị liên quan, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong nhân dân; đa dạng hóa các loại hình quỹ khuyến học; tổ chức các lớp tập huấn về công tác khuyến học - khuyến tài; chú trọng việc tập huấn bộ công cụ đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập.