Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời từ ngày 2-8/10/2023

Hồng Ngọc
08:13 - 15/09/2023
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời từ ngày 2-8/10/2023 - Ảnh 1.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số" sẽ được tổ chức từ ngày 2-8/10. Ảnh minh họa: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đẩy mạnh học tập suốt đời, xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Đồng thời tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần triển khai thành công phong trào thi đua "Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

Chủ đề của Tuần lễ là "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số"; dự kiến Tuần lễ được tổ chức từ ngày 2 đến 8/10/2023, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 2/10/2023.

Các hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Căn cứ vào điều kiện của từng địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai Tuần lễ năm 2023 với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, huy động tối đa các nguồn lực xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, nâng cao chất lượng học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất một số hoạt động cụ thể như: 

Đẩy mạnh hoạt động thông tin và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như các cổng thông tin điện tử của đơn vị và tổ chức liên quan; tạo nhiều nội dung trên các trang mạng xã hội để tôn vinh tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung cấp cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. 

Tổ chức lễ khai mạc Tuần lễ với sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp liên quan, cùng với đại diện từ các cơ sở giáo dục, thiết chế văn hóa, cơ quan thông tin đại chúng và các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên. Điều này sẽ tạo một sự tham gia rộng rãi và tích cực từ tất cả các tầng lớp xã hội.

Triển khai hoạt động theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực. Điều này đảm bảo rằng mọi người, bất kể vị trí địa lý của họ, đều có cơ hội tham gia và học hỏi.

Tăng cường vai trò của các cơ sở giáo dục trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở như sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử, bài giảng dạy trên truyền hình, học liệu số đa phương tiện, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác; liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Khuyến khích các cuộc thi và sân chơi về cộng đồng số và công dân số, giúp học sinh, sinh viên và người dân hiểu rõ hơn về các kỹ năng và năng lực cần thiết trong thời đại số và toàn cầu hoá. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan của huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Tuần lễ, đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"; kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập...

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Hội khuyến học huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong công tác chỉ đạo ban hành kế hoạch triển khai Tuần lễ, xây dựng chương trình, kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả hưởng ứng Tuần lễ tại địa phương, tiếp tục theo dõi, duy trì, thúc đẩy các hoạt động của Tuần lễ trong suốt năm học.

Các cơ sở giáo dục tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo, hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề thiết thực, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, các kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc cho người dân.

Bình luận của bạn

Bình luận