Lâm Đồng: Đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân

Đắc Quang
15:21 - 18/04/2023
Công dân & Khuyến học trên

Từ ngày 18–20/4, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

Tham dự hội nghị có gần 500 đại biểu, là thành viên Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập huyện Lâm Hà, đại điện các tổ chức đoàn thể, chính trị, trường học, các Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, Bí thư chi bộ các thôn, tổ dân phố của huyện Lâm Hà.

Lâm Đồng: Quán triệt thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập tại huyện Lâm Hà - Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Lâm Hà tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ảnh: Hoàng Sa

Trong 3 ngày, các đại biểu được nghe lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà quán triệt, phổ biến các nội dung về chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác khuyến học khuyến tài; Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”; Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về thực hiện các Chương trình này.

Đồng thời, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng cũng hướng dẫn nghiệp vụ công tác khuyến học và những nội dung cơ bản về học tập suốt đời đối với tổ chức hội cơ sở.

Thông qua hội nghị nhằm đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng hiệu quả các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2021-2030, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay.

Bình luận của bạn

Bình luận