Thực hư lương giáo viên sẽ tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng

Ly Hương
09:17 - 11/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Dư luận đang lan truyền thông tin hệ số lương giáo viên sẽ được tăng từ 1,8 đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2024 khiến các giáo viên xôn xao.

Thực hư lương giáo viên sẽ tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng?

Thực hư lương giáo viên sẽ tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng?

Thông tin chưa cải cách tiền lương từ 1/7/2024 và thông tin tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng/tháng là không chính xác và chưa được kiểm chứng bởi vì cho đến thời điểm này không có văn bản nào được ban hành về vấn đề này.

Theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW thì cải cách tiền lương từ 01/7/2024 tức là sẽ bỏ lương cơ sở mà thay vào đó sẽ thực hiện xây dựng các bảng lương mới bằng con số cụ thể theo vị trí việc làm phù hợp với từng đối tượng.

Đồng thời, tại Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2024 của Chính phủ trong Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng trình bày nhiệm vụ gồm:

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới quản lý công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, liêm chính, thực sự là công bộc của Nhân dân; triển khai chính sách tiền lương mới từ ngày 01/7/2024; hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trong tháng 9/2024.

Do đó, hiện nay, các cơ quan liên quan vẫn đang thực hiện các công việc liên quan đến cải cách tiền lương từ 01/7/2024.

Đồng thời, do vẫn thực hiện cải cách tiền lương nên việc tăng lương cơ sở là không thực hiện được. Bởi khi cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương như cách tính hiện nay. Thay vào đó, sẽ xây dựng bảng lương mới theo vị trí việc làm, bằng con số cụ thể.

Ngoài ra, mới đây, theo Nghị quyết 82/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2024, Chính phủ còn cho biết, cả nước đã tiết kiệm được 680 nghìn tỷ đồng để triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 01/7/2024.

Trong đó, Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương báo cáo về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu cũng như trợ cấp bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng và trợ cấp xã hội.

Tóm lại, các thông tin về việc chưa cải cách tiền lương, tăng lương cơ sở từ 01/7/2024 là thông tin chưa chính xác, chưa có văn bản được ban hành về vấn đề này. 

Do đó, giáo viên chỉ tiếp nhận thông tin chính xác từ cơ quan chức năng.

Bình luận của bạn

Bình luận