Thu nhập bình quân người lao động tăng hơn nửa triệu đồng, đạt 7,5 triệu đồng/tháng

Trang Linh
17:14 - 07/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023.

thu nhập bình quân

Thu nhập bình quân người lao động tăng hơn nửa triệu đồng so với năm 2023, đạt 7,5 triệu đồng/tháng

Chênh lệch thu nhập bình quân giữa thành thị và nông thôn là 2,5 triệu đồng/tháng

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 9 triệu đồng/tháng còn khu vực nông thôn là 6,5 triệu đồng/tháng.

Thu nhập bình quân tháng tăng ở hầu hết ngành kinh tế, trong đó một số ngành trội hơn gồm: cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải 9,1 triệu (tăng 17,4%); sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 11,2 triệu (tăng 15,2%); tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 12,4 triệu (tăng 10,6%); kinh doanh bất động sản 11,2 triệu (tăng 6,9%).

Cũng theo báo cáo, thị trường lao động nửa đầu năm nay cũng có điểm sáng khi lao động có việc làm đạt 51,4 triệu người, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023. Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 2/2024 là 2,29%, trong đó khu vực thành thị là 2,71%; khu vực nông thôn là 2,01%. .

Chỉ số giá tiêu dùng tăng theo thu nhập bình quân

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm cũng tăng 4,08% so với cùng kỳ năm 2023. Chỉ số này tăng do nhiều yếu tố, đáng kể là giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4%. Trong đó riêng lương thực tăng 15,76%; thực phẩm 2,05%; ăn uống ngoài gia đình tăng 4,13%.

Chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,5%. Trong đó giá nhà ở thuê và nhà chủ sở hữu tăng 4,95%; giá điện tăng 9,45%; nước sinh hoạt 10,15%; vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 1,87%. Chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 8,58% do một số tỉnh thành tăng mức học phí năm học 2023-2024. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 7,07%.

Bình luận của bạn

Bình luận