Khi nào viên chức giáo viên sẽ nhận được lương theo mức mới?

Ly Hương
06:24 - 05/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Đa số viên chức giáo viên bậc mầm non và phổ thông đều chưa nhận được lương theo mức mới từ 01/7/2024. Khi nào viên chức giáo viên sẽ nhận được lương theo mức mới từ 01/7/2024 là câu hỏi nhận được nhiều sự băn khoăn của các nhà giáo.

Căn cứ theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở mới là 2,34 triệu đồng/tháng, được áp dụng để tính lương trong các bảng lương, phụ cấp, thực hiện các chế độ khác.

Hiện chưa chính thức có hướng dẫn về phương thức chi trả kinh phí thực hiện Nghị định 73/2024/NĐ-CP mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Thông tư xác định nhu cầu vốn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, viên chức là đối tượng (đa số) hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (theo định nghĩa tại Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 52/2019/QH14).

Do đó, khi thực hiện trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị cần có hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc xác định nhu cầu vốn và phương thức chi thực hiện.

Sau khi có hướng dẫn chi tiết, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được truy lĩnh số tiền được hưởng của lương tháng 7/2024.

Đồng thời, việc chưa thực hiện chi trả tiền lương của công chức theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng có thể còn căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương.

Theo đề xuất tại Điều 6 dự thảo nêu trên, Bộ Tài chính đã hướng dẫn việc chi trả được thực hiện như sau:

- Các đơn vị chủ động sử dụng nguồn kinh phí để chi trả tiền lương, thưởng, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Các tỉnh, thành phố có nguồn lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ tiền lương mới thì chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương để bổ sung kinh phí cho dự toán ngân sách cấp mình, cấp dưới còn thiếu.

- Các đơn vị sử dụng ngân sách được chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2024 được giao và nguồn thu để lại để kịp thời chi trả tiền lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm…

Do đó, bên cạnh nhiều đối tượng cán bộ, công chức, viên chức chưa được trả lương theo mức lương cơ sở mới thì vẫn có cán bộ, công chức, viên chức đã được chi trả kịp thời tiền lương theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng bởi hiện tại, địa phương đã có ngân sách đủ để thực hiện việc chi trả lương mới từ 01/7/2024.

Liên quan đến lương giáo viên, một số đơn vị là trường phổ thông công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng bảo hiểm cho người lao động theo mức mới (hệ số 2.340.000 đồng/tháng), tuy nhiên tiền lương thì vẫn chi trả theo quy định cũ (hệ số 1.800.000 đồng/tháng).
Bình luận của bạn

Bình luận