Thí sinh có 5 ngày đăng ký thử nguyện vọng xét tuyển đại học 2024

Thiên Ân
10:37 - 04/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Từ ngày 6-10/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở hệ thống tuyển sinh chung để thí sinh thực hành đăng ký xét tuyển trước khi vào đăng ký chính thức từ ngày 18-30/7.

Thí sinh có 5 ngày đăng ký thử nguyện vọng xét tuyển đại học 2024- Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Ảnh: Thiên Ân

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ ngày 6-10/7, Bộ sẽ mở hệ thống tuyển sinh chung để thí sinh có thể thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học.

Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tăng cường truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp để đăng nhập vào hệ thống (thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) thực hành đăng ký xét tuyển theo đúng quy trình (trừ bước nộp lệ phí xét tuyển) và thời gian quy định.

Sau ngày 10/7, tất cả các dữ liệu đăng ký thử của thí sinh sẽ bị xóa để chuẩn bị cho đợt đăng ký xét tuyển chính thức từ ngày 18-30/7.

Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức bắt đầu từ ngày 18 đến 17 giờ 30/7.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, xem, sửa) thông tin của thí sinh trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với các ngành/chương trình phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia (nội dung hướng dẫn đăng tải tại hệ thống hoặc cổng dịch vụ công quốc gia);

Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào tất cả các cơ sở đào tạo đăng ký theo ngành/chương trình và được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Đồng thời, thí sinh phải cung cấp các dữ liệu (theo tiêu chí, điều kiện, quy trình đăng ký được quy định tại đề án tuyển sinh của các cơ sở đào tạo) tương ứng với ngành/chương trình mà thí sinh đã đăng ký xét tuyển để các cơ sở đào tạo sử dụng xét tuyển (hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký được đăng tải trên hệ thống khi thí sinh truy cập vào để đăng ký).

Tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào cơ sở đào tạo được xử lý trên hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm đủ điều kiện trúng tuyển.

Bình luận của bạn

Bình luận