Thêm một trường đại học thành lập trường liên cấp tiểu học, trung học

TH
18:42 - 22/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1183/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc thành lập Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Thực hành Sư phạm (tiền thân là Trường liên cấp Thực hành Sư phạm) thuộc Trường Đại học Hạ Long.

Thêm một trường đại học thành lập trường liên cấp tiểu học, trung học- Ảnh 1.

Trường Đại học Hạ Long (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh).

Trụ sở của trường đặt trong Trường Đại học Hạ Long (thành phố Uông Bí). Trường là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trường Đại học Hạ Long.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Uông Bí chịu trách nhiệm quyết định cho phép Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Thực hành sư phạm hoạt động giáo dục; thực hiện trách nhiệm quản lý, giám sát việc tổ chức hoạt động của nhà trường theo đúng quy định của pháp luật và Đề án thành lập trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh; đảm bảo duy trì ổn định việc học tập, quyền lợi học tập của học sinh.

Trường Đại học Hạ Long có trách nhiệm tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường theo đúng quy định của pháp luật và Đề án thành lập trường.

Sau khi kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất đạt chuẩn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện cấp phép hoạt động, khi đó nhà trường có thể tiến hành tuyển sinh đủ 3 cấp học: Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông trong năm học tới.

Trường liên cấp Thực hành Sư phạm được thành lập từ năm 1992, trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh, nay là Trường Đại học Hạ Long. Tuy nhiên, từ đó đến nay trường chỉ tuyển sinh, đào tạo cấp học Tiểu học, Trung học Cơ sở.

Bình luận của bạn

Bình luận