Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

Thành phố Hồ Chí Minh: Hội Khuyến học Tân Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học

PV
18:10 - 24/09/2022

Ngày 23/9, Hội Khuyến học quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học quý III và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học quận Tân Bình Dương Tấn Thanh cho biết, trong quý III năm 2022, Hội Khuyến học quận Tân Bình và cơ sở đã tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động, đề ra giải pháp hữu ích để đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022, và đã đạt được những kết quả nhất định trên hầu hết các lĩnh vực, các chỉ tiêu đề ra.

Đồng thời, phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình tham mưu tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, kết hợp tổ chức 3 lớp quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Đảng về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030.

Hội Khuyến học quận Tân Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học quý III - Ảnh 1.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Tân Bình Nguyễn Thị Liễu phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: Nguyễn Thị Luân

Hội Khuyến học quận cũng đã tổ chức hội thi cán bộ khuyến học cơ sở giỏi quận Tân Bình năm 2022 (vòng loại và vòng chung kết) với các phần thi như: tự giới thiệu, trắc nghiệm (kiến thức) và thuyết trình giải pháp liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học quận Tân Bình đã tham mưu Ủy ban nhân dân quận triển khai thí điểm xây dựng mô hình "Công dân học tập" năm 2022 trên địa bàn quận, đã chọn 3 phường (Phường 4, 12, 15) làm thí điểm xây dựng mô hình "Công dân học tập".

Hướng dẫn 15 phường chọn 50% cán bộ, công chức, viên chức đăng ký thực hiện nhân rộng thí điểm. Đánh giá bước đầu triển khai, các đơn vị làm điểm thực hiện nghiêm túc, xây dựng kế hoạch phân công, chọn đơn vị làm điểm tại phường cụ thể, rõ ràng; đã có 185 công dân thuộc 3 phường thí điểm đăng ký thực hiện mô hình "Công dân học tập".

Đến nay, quận Tân Bình có 60.358 hội viên, đạt tỷ lệ 17,34%/tổng số dân; triển khai đại trà mô hình học tập năm 2022 với 58.234/64.536 gia đình, 43/43 dòng họ, 117/117 khu phố và 112/112 đơn vị đăng ký học tập. Tới nay, đã trao 1.475 suất học bổng; tặng các thiết bị học tập, hỗ trợ học phí cho 4.465 em; khen thưởng nhiều học sinh giỏi...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình Nguyễn Thị Liễu đề nghị, trong thời gian tới, Hội Khuyến học quận rà soát kế hoạch, chương trình năm để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021 - 2030 và mô hình "Công dân học tập"; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục và Đào tạo quận để theo dõi, hướng dẫn cơ sở hội thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát huy vai trò của cán bộ hội cơ sở; đề xuất nhiều mô hình, giải pháp thực hiện.