Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan làm việc với Hội Khuyến học thành phố Móng Cái

PV
16:37 - 21/09/2022

Ngày 21/9, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan cùng đoàn công tác Hội Khuyến học Việt Nam đã có buổi làm việc với Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Dự buổi làm việc có nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Thị Hòe cùng đoàn công tác Hội Khuyến học Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Ninh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh; Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Móng Cái Hồ Quang Huy; Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Móng Cái Nguyễn Thu Hương. 
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan làm việc với Hội Khuyến học thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan cùng đoàn công tác Hội Khuyến học Việt Nam đã có buổi làm việc với Thành phố Móng Cái về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Báo cáo đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam đã nêu bật thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Móng Cái, trong đó lĩnh vực giáo dục đào tạo, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn đóng vai trò quan trọng. 

Thành phố Móng Cái đã quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về giáo dục đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thành phố xác định chiến lược: “Giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai và cho sự phát triển” và quan tâm, đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và đạt nhiều kết quả khích lệ. 

Thành phố tập trung vào phát triển hoạt động khuyến học, khuyến tài ở cơ sở, xác định địa bàn trọng tâm ở cơ sở thuộc gia đình, dòng họ, xã phường, khu dân cư… Cấp ủy, chính quyền thành phố luôn xác định, muốn Móng Cái phát triển phải bắt đầu từ con người Móng Cái và muốn con người Móng Cái tốt, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố phải tập trung vào phát triển chiến lược giáo dục đào tạo và phát triển mạnh về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan làm việc với Hội Khuyến học thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Móng Cái Nguyễn Thu Hương cho biết, trong những năm qua, UBND thành phố Móng Cái luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh, của Sở Giáo dục và Đào tạo, hội khuyến học các cấp để chỉ đạo xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập một cách toàn diện, đồng bộ. Từ xây dựng, phát triển tổ chức, xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến điều kiện hoạt động của Hội khuyến học, trung tâm học tập cộng đồng nên công tác khuyến học trên địa bàn thành phố đã đạt kết quả tốt. 

Phong trào khuyến học, khuyến tài tại Móng Cái phát triển đa dạng, phong phú, thu hút và khích lệ tinh thần thi đua học tập của các tầng lớp nhân dân. Số giáo viên và học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi cấp Thành phố, Tỉnh và Quốc gia ngày càng tăng. Nhận thức về chủ trương và nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập trong các cấp ủy, chính quyền địa phương; trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập được các cấp ủy Đảng và chính quyền được đưa vào nghị quyết và xây dựng thành chương trình hành động để tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan làm việc với Hội Khuyến học thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Móng Cái Nguyễn Thu Hương
báo cáo kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Ngành Giáo dục và Đào tạo cùng với Hội Khuyến học thành phố Móng Cái có nhiều giải pháp tích cực cùng với các địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể nhân dân và cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển đa dạng, phong phú cả về hình thức và nội dung nên đã thu hút và khích lệ tinh thần thi đua học tập của mọi tầng lớp nhân dân; phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học được đẩy mạnh, các mô hình hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển đa dạng, khẳng định tầm quan trọng, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thành phố Móng Cái có 18 hội khuyến học, 151 chi hội và các ban khuyến học; 100% xã, phường có tổ chức khuyến học đựơc phát triển từ thôn, khu phố, chi hội các trường học trực thuộc (100 chi hội thôn, khu phố; 47 các chi hội trường học trực thuộc và 10 ban Khuyến học) với 40.881 hội viên, chiếm 39% dân số - giữ vững vị trí là một trong số đơn vị có tỷ lệ hội viên so với dân số cao trong tỉnh Quảng Ninh. 

100% số xã, phường có trung tâm học tập cộng đồng, được duy trì, giữ vững và tổ chức hoạt động ngày càng nền nếp, thiết thực, hiệu quả. Trên địa bàn thành phố có 74,4% gia đình học tập; 43,4% dòng họ học tập, 93,4% đơn vị học tập, 87,3 % cộng đồng học tập thôn/khu.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan làm việc với Hội Khuyến học thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) - Ảnh 4.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đề nghị Móng Cái phải xây dựng con đường tri thức
của riêng mình thông qua việc tập trung cho giáo dục đào đạo, xây dựng xã hội học tập.

Việc huy động Nhân dân đóng góp tham gia xây dựng quỹ Khuyến học của các cấp hội ngày càng tăng. Đến tháng 9/2022, tổng Quỹ khuyến học trên địa bàn toàn Thành phố có gần 1,2 tỷ đồng, trong đó Quỹ khuyến học do Hội khuyến học thành phố quản lý là 1 tỷ đồng; tổng quỹ hội các xã, phường gần 200 triệu đồng; quỹ khuyến học các chi hội thôn, khu trung bình 20 triệu đồng/chi hội/năm. Từ năm 2015 đến nay, Hội Khuyến học Thành phố Móng Cái tổ chức 506 đợt khen thưởng, trao học bổng cho 23467 lượt học sinh và 1215 lượt giáo viên với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng; trao học bổng, làm cầu nối cho phong trào “Ba đỡ đầu” là 1.036 lượt học sinh giỏi xuất sắc với số tiền trên 400 triệu đồng. Phong trào được lan tỏa nhiều cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm nhiệt tình tham gia, có 70 đơn vị tham gia đỡ đầu cho 217 trẻ em, với tổng kinh phí gần 2,5 tỷ đồng. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan biểu dương tinh thần hiếu học, cách làm giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài của thành phố Móng Cái rất tâm huyết, bài bản và đang đi rất đúng hướng. Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan mong muốn thành phố Móng Cái tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của Chính quyền để duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; phải cụ thể hóa các Chỉ thị, chủ trương của Đảng thành chương trình, kế hoạch, Nghị quyết của UBND về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của nhân dân tham gia khuyến học khuyến tài. 

Móng Cái phải xây dựng con đường tri thức của riêng mình thông qua việc tập trung cho giáo dục đào đạo, xây dựng xã hội học tập. Lồng ghép một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong chương trình giáo dục chính trị tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, trung tâm bồi dưỡng chính trị; lồng ghép các tiêu chí và gắn việc xây dựng các mô hình học tập, công dân học tập, gia đình học tập, đơn vị học tập với các danh hiệu thi đua, coi đây là nội dung quan trọng trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tập trung tuyên truyền mạnh các văn bản của Trung ương về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan làm việc với Hội Khuyến học thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) - Ảnh 5.

Hội Khuyến học Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Móng Cái để trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi trên địa bàn Thành phố Móng Cái.

Hội khuyến học thành phố Móng Cái tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thúc đẩy, phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, doanh nghiệp… và trong lực lượng vũ trang; phối hợp, khuyến khích, phát triển, xây dựng sự học của nhân dân, đặc biệt thông qua chuyển đổi số, công dân học tập để ngành giáo dục cũng như toàn xã hội thích ứng và thay đổi theo tinh thần học tập của Bác Hồ “Tự học và học tập suốt đời”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã trao 100 triệu đồng từ Quỹ học bổng của Hội khuyến học Việt Nam cho Quỹ Khuyến học Móng Cái để trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi trên địa bàn. 

 • Tham khảo thêm

  Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Quảng Ninh

  Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Quảng Ninh
 • Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với Hội Khuyến học Quảng Ninh

  Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với Hội Khuyến học Quảng Ninh


Nguồn: Cổng Thông tin điện tử thành phố Móng Cái