Tập huấn kỹ năng xây dựng đề tài, thể hiện tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên

Minh Châu
12:03 - 22/11/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 22/11/2023, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội mở lớp tập huấn kỹ năng xây dựng và phát hiện đề tài; cách thức, thể hiện tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng cho hội viên nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Hà Nội.

Nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng

Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng cho hội viên nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Hà Nội.

Phát biểu tại lớp tập huấn, nhà báo Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cho biết: Bên cạnh Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp tổ chức hằng năm, Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội đã được tổ chức đến nay là năm thứ 5.

Tập huấn kỹ năng xây dựng đề tài, thể hiện tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên- Ảnh 1.

Nhà báo Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phát biểu tại lớp tập huấn.

Đề tài viết về xây dựng Đảng là một đề tài khó nhưng đây lại là lĩnh vực có yếu tố then chốt đối với đất nước ta. Qua buổi học hôm nay, bằng kinh nghiệm của mình, nhà báo Nguyễn Văn Bắc, nguyên Trưởng ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân dân – diễn giả lớp học sẽ giúp các phóng viên, biên tập viên hiểu rõ hơn trong cách phát hiện đề tài về xây dựng Đảng hoặc làm mới, làm hay đề tài đã cũ.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn các phóng viên, biên tập viên sẽ đặt câu hỏi và tương tác nhiều với diễn giả để buổi tập huấn đạt hiệu quả cao nhất.

Tập huấn kỹ năng xây dựng đề tài, thể hiện tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên- Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Văn Bắc, nguyên Trưởng ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân dân chia sẻ với các học viên tại lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, nhà báo Nguyễn Văn Bắc, nguyên Trưởng ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân dân – diễn giả của lớp học đã chia sẻ các nội dung về đối tượng của tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng. Đặc trưng, tính chất một tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng: Lấy con người là trung tâm. Sự khác nhau giữa tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng với các lĩnh vực khác. Cách tiếp cận, lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin trong việc sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng; từ đó triển khai các đề tài về xây dựng Đảng sao cho hấp dẫn bạn đọc…

Buổi tập huấn gồm 2 phần: Phần I - Kỹ năng xây dựng và phát hiện đề tài"; Phần II - Cách thức, thể hiện tác phẩm".

Buổi tập huấn kỹ năng xây dựng và phát hiện đề tài; cách thức, thể hiện tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng đã thu hút khoảng 30 hội viên nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Hà Nội tham dự.

Ngày 12/5/2023, Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 156-KH/TU về việc tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VI - năm 2023.

Mục đích Giải nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nói riêng. Đồng thời, nâng cao nhận thức và động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sáng tác nhiều tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội.

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 6/12/2022 đến ngày 5/12/2023. Thời gian nhận tác phẩm tham dự giải, hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 6/12/2023. Vòng chung khảo tác phẩm báo chí được tiến hành từ ngày 23/12/2023 đến ngày 9/12024.