Sóc Trăng phối hợp thực hiện hoạt động khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2024-2030

TTH
21:25 - 23/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 23/4, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng và Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp về việc “Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2024-2030”.

Sóc Trăng phối hợp thực hiện hoạt động khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2024-2030- Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng và Công an tỉnh Sóc Trăng ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2024-2030”.

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng và Công an tỉnh Sóc Trăng đã thống nhất các nội dung, yêu cầu đề ra và ký kết chương trình phối hợp về việc "Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2024-2030".

Các đơn vị thống nhất việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị lực lượng vũ trang về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát huy trách nhiệm công dân của cán bộ, chiến sĩ gương mẫu học tập, tự học, phấn đấu đạt danh hiệu "Công dân học tập", khích lệ con em cán bộ, chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập. Đồng thời, cụ thể hóa thành các chương trình, mô hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Từ việc ký kết này, các đơn vị cũng tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong phong trào học tập suốt đời, phấn đấu đạt danh hiệu "Đơn vị học tập"; xây dựng các mô hình học tập tại đơn vị cùng với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 tỉnh Sóc Trăng đạt danh hiệu tỉnh học tập.