Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

Đắc Quang
19:13 - 08/02/2024
Công dân & Khuyến học trên

Tại hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước tỉnh Sóc Trăng năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ- Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua của Chính phủ. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng

Thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều nỗ lực trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2022, toàn tỉnh Sóc Trăng phát triển hội viên mới được 286.354 hội viên, nâng tổng số hội viên là 491.612 hội viên, chiếm tỉ lệ 37.65%; củng cố thành lập được 2.318 ban/chi hội khuyến học cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp.

Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã linh hoạt, đa dạng hóa hình thức vận động quỹ khuyến học - khuyến tài, hỗ trợ học bổng tặng học sinh, sinh viên vượt khó, hiếu học. Kết quả đã vận động được tổng số tiền trên 61,6 tỉ đồng để trao 101.235 suất học bổng khuyến học - khuyến tài tặng học sinh, sinh viên

Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các cấp hội thường xuyên tăng cường công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai có hiệu quả các quyết định của Đảng, Nhà nước về xây dựng các mô hình học tập.

Năm 2022, toàn tỉnh Sóc Trăng có 151.804 gia đình đạt 4 tiêu chí về Gia đình học tập, chiếm tỉ lệ 40,9%; 2.658 dòng họ đạt 3 tiêu chí về Dòng họ học tập, chiếm tỉ lệ 50,5%; 675 Cộng đồng học tập, chiếm tỉ lệ 69%; 924 Đơn vị học tập, chiếm 73.57%.

Xác định được tầm quan trọng của trung tâm học tập cộng đồng, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các cấp hội tăng cường phối hợp với các ban ngành, đặc biệt phối hợp với ngành giáo dục đẩy mạnh các hình thức học tập cho mọi người dân. 

Trong năm 2022, toàn tỉnh Sóc Trăng đã củng cố xây dựng được 109/109 Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn hoạt động có hiệu quả với 3.647 lớp tổ chức, có 81.245 lượt người dự.

Các cấp hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập; về gương điển hình học sinh vượt khó hiếu học tiêu biểu, tấm gương học tập tốt... 

Đặc biệt, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng hoàn thành việc nâng cấp website Hội; triển khai đến ban/chi hội khuyến học cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các cấp hội cung cấp thông tin hoạt động đơn vị gửi về Tạp chí Công dân và Khuyến học và Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng thực hiện công tác tuyên truyền.

Hội đã phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Các cấp hội tăng cường mở rộng mặt trận khuyến học - khuyến tài trong hệ thống cơ quan, ban ngành, đoàn thể.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức ngày 7/2.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Thanh Tra tỉnh Sóc Trăng; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào.

Các lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 4 cá nhân; trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể. Ngoài ra, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc từ năm 2018 đến năm 2022 cũng được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bình luận của bạn

Bình luận