Sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương

Trần Vũ
20:21 - 27/04/2023
Công dân & Khuyến học trên

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào Trường Đại học Hải Dương - Ảnh 1.

Trường Đại học Hải Dương. Ảnh: uhd.edu.vn

Tại Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 27/4/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo Trường Đại học Hải Dương, Trường Cao đẳng Hải Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Trường Đại học Hải Dương được thành lập từ năm 2011 trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương. Trường có 8 phòng, 5 khoa, 8 trung tâm. Từ năm 2019 - 2021, trường đào tạo được 2.785 học viên.

Sau sáp nhập, Trường Đại học Hải Dương mới sẽ có 8 phòng chức năng, 11 khoa, 2 trung tâm

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, mục tiêu của việc sáp nhập là xây dựng một trường đại học trọng điểm của tỉnh Hải Dương, trở thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm phát triển các ngành sư phạm, kinh tế, khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp. Phấn đấu từ 5-10 năm sau sáp nhập, trường sẽ là cơ sở giáo dục trọng điểm, có uy tín, chất lượng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hải Dương.

Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương và Trường Đại học Hải Dương trên địa bàn còn góp phần tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Tạo điều kiện để trường sau sáp nhập từng bước thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính.

Dự kiến sau sáp nhập, Trường Đại học Hải Dương mới sẽ có 8 phòng chức năng, 11 khoa, 2 trung tâm và giữ nguyên các trường thực hành.

Bình luận của bạn

Bình luận