Quảng Ninh thông qua 25 nghị quyết quan trọng trong đó có phê duyệt một số dự án đầu tư công

Tuệ Nhi
15:05 - 11/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Tại Kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, các đại biểu đã thông qua 25 nghị quyết quan trọng, trong đó, phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh

Quảng Ninh thông qua 25 nghị quyết quan trọng trong đó có phê duyệt một số dự án đầu tư công- Ảnh 1.

Thông qua 25 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Tại kỳ họp, Chủ tọa Kỳ họp đã điều hành thông qua 25 nghị quyết với sự thống nhất của 100% đại biểu Hội đồng nhân dân dự họp, thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân toàn tỉnh Quảng Ninh. 

Trong đó có nhiều nội dung quan trọng, cần thiết không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2024, mà còn của cả giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân.

Cụ thể, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã quyết nghị thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công vốn ngân sách tỉnh; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025; quy định tặng thưởng danh hiệu "Công dân Quảng Ninh ưu tú"; nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2045; ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh...

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ... kỳ họp đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quảng Ninh thông qua 25 nghị quyết quan trọng trong đó có phê duyệt một số dự án đầu tư công- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại Kỳ họp.

Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất cao đánh giá: 6 tháng đầu năm 2024, trong điều kiện khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, nhất là các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp; song Quảng Ninh không ngừng đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển nhanh, bền vững giữ vững đà tăng trưởng (GRDP) cao, ổn định trên 2 con số trong 9 năm liên tiếp (2015 - 2023), 6 tháng đầu năm 2024 tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của Quảng Ninh ước đạt 9,02%, thuộc tốp đầu cả nước, tạo đà hoàn thành mục tiêu của cả năm.

Ông Nguyễn Xuân Ký yêu cầu, để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh năm 2024, đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10% và tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 55.600 tỷ đồng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị... - phải quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát huy tối đa hiệu quả đầu tư công để kích hoạt, dẫn dắt và thúc đẩy đầu tư, thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực khu vực tư nhân, khu vực nước ngoài gắn với triển khai có hiệu quả Quy hoạch Vùng, Quy hoạch tỉnh.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có chọn lọc, thế hệ mới vào các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm vào GRDP. Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược. 

Trong đó, phải sớm hoàn thành dứt điểm các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng và nội vùng; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Bên cạnh đó, cần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng với phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh. 

Chăm lo phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; đổi mới căn bản toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục phổ thông; phát triển nhanh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ.

Bình luận của bạn

Bình luận