Quảng Ninh: Chủ tịch Hội Nhà báo giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Uông Bí

Tuệ Nhi
08:02 - 02/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Nhà báo Mai Vũ Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ninh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh vừa được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Uông Bí khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quảng Ninh: Chủ tịch Hội Nhà báo giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Uông Bí- Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao quyết định điều động, phân công nhà báo Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Uông Bí khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 1/4, tỉnh Quảng Ninh công bố các quyết định về công tác cán bộ chủ chốt tại nhiều sở, ngành và địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã trao quyết định điều động, phân công nhà báo Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, nhận công tác tại Đảng bộ thành phố Uông Bí và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Uông Bí khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Xuân Ký đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của nhà báo Mai Vũ Tuấn trong thời gian qua. 

Nhà báo Mai Vũ Tuấn được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng, được nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức và cấp ủy tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao. Điều này đã khẳng định kinh nghiệm của nhà báo Mai Vũ Tuấn sẽ đáp ứng, thỏa mãn điều kiện, môi trường công tác mới, nhiệm vụ mới.

Tỉnh Quảng Ninh đã xem xét kỹ lưỡng, công tâm, khách quan, minh bạch những cán bộ được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín và kinh nghiệm, phù hợp thực tiễn của từng vị trí, từng địa phương để phân công đảm nhiệm.

Quảng Ninh: Chủ tịch Hội Nhà báo giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Uông Bí- Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định và chúc mừng các đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

1/4, tỉnh Quảng Ninh cũng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ như sau:

Điều động, phân công ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để đảm nhận chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 1/4/2024.

Điều động, phân công ông Hồ Văn Vịnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy và thôi giữ chức Bí thư Thị ủy Quảng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 để đảm nhận chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ kể từ ngày 1/4/2024.

Bổ nhiệm ông Phạm Hồng Biên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 1/4/2024.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Quang Hưng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kể từ ngày 1/4/2024.

Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Thành Trung, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 1/4/2024.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Tuấn Anh, Trưởng Phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kể từ ngày 1/4/2024.