Phương án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Đà Lạt

Thiên Ân
19:14 - 05/02/2024
Công dân & Khuyến học trên

Trường Đại học Đà Lạt vừa thông tin về phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy. Theo đó, năm 2024, trường tuyển khoảng 2.850 chỉ tiêu.

Phương án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Đà Lạt- Ảnh 1.

Trường Đại học Đà Lạt. Ảnh: ITN

Năm 2024, Trường Đại học Đà Lạt xét tuyển kết hợp theo các phương thức như sau:

Phương thức thứ nhất, xét tuyển thẳng các trường hợp theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Phương thức thứ hai, xét tuyển thẳng các trường hợp thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có 3 năm liên tục đạt học sinh giỏi hoặc đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên vào các ngành phù hợp với môn chuyên hoặc môn đạt giải;

Phương thức thứ ba, xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông năm 2024;

Phương thức thứ tư, xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc điểm trung bình kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ 1 của năm học lớp 12 (tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển);

Phương thức thứ năm, xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của các Đại học Quốc gia và Đại học vùng.

Đối với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với các ngành đào tạo giáo viên, Trường Đại học Đà Lạt xét tuyển như sau:

- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông, học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8,0 điểm trở lên;

- Trường hợp xét tuyển thẳng đối tượng học sinh giỏi 3 năm liên tục, môn chính đăng ký vào ngành tương ứng phải có điểm trung bình năm lớp 12 từ 8.0 trở lên mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển. Trường sẽ ưu tiên xét tuyển theo kết quả điểm trung bình môn chính.

- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đạt từ 800 điểm trở lên theo thang điểm 1200, hoặc đạt từ 20 điểm trở lên quy đổi theo thang điểm 30.

Đối với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành còn lại:

- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông, Trường Đại học Đà Lạt sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển) sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024;

- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập trung học phổ thông (kết quả học tập lớp 12 hoặc trung bình kết quả học tập lớp 11 cộng với học kỳ 1 của lớp 12), tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (không có môn nào trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển có điểm trung bình dưới 5,0);

- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đạt từ 600 điểm trở lên theo thang điểm 1200, quy đổi theo thang điểm 30 đạt từ 15 điểm trở lên.

Trường Đại học Đà Lạt lưu ý, đối với phương thức sử dụng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng (nếu có): Được quy đổi thành thang điểm 30, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào không thấp hơn quy định dành cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở tất cả các ngành.

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của các ngành cụ thể như sau:

Trường Đại học Đà Lạt

Phương án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Đà Lạt- Ảnh 3.

Phương án tuyển sinh năm 2024 của Trường Đại học Đà Lạt- Ảnh 4.