Phê duyệt kế hoạch đấu thầu cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Thế Bằng
06:00 - 10/11/2022
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giao thông vận tải đã hoàn tất phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp thuộc 12 dự án thành phần, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 từ 2021 - 2025.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải chia 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 (2021-2025) thành 25 gói thầu, mỗi gói trị giá từ 3.000 đến gần 8.000 tỷ đồng. Các gói thầu xây lắp cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 được chia theo các tiêu chí độ dài, tính chất kỹ thuật, giá trị, đảm bảo không chia nhỏ gói thầu.

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 - Ảnh 1.

Bộ Giao thông vận tải vừa hoàn tất phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp thuộc 12 dự án thành phần, Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh:TTXVN.

Trong số các gói thầu xây lắp toàn dự án này, gói thầu xây lắp - thi công xây dựng toàn tuyến (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) thuộc Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang có giá trị lớn nhất (7.966 tỷ đồng). Đây cũng là gói thầu xây lắp duy nhất thuộc Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang.

Dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi cũng chỉ gồm 1 gói thầu xây lắp (Gói thầu số 11- XL: Thi công xây dựng công trình (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) có giá trị 6.045 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng được chia làm 2 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu số 11-XL: Thi công xây dựng đoạn Km514+300 - Km544+300 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 4.456,167 tỷ đồng và Gói thầu số 12-XL: Thi công xây dựng đoạn Km544+300 - Km568+496,07 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.304,44 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng được chia làm 2 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu XL01: Thi công xây dựng đoạn Km568+200 - Km600+700 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 5.300 tỷ đồng và Gói thầu XL02: Thi công xây dựng đoạn Km600+700 - Km624+228 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 5.400 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh được làm 2 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu XL01: Thi công xây dựng đoạn Km625+000 - Km655+285,04 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.939 tỷ đồng và Gói thầu XL02: Thi công xây dựng đoạn Km655+285,04 - Km674+556,65 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.501 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ được chia làm 2 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu XL1: Thi công xây dựng đoạn Km675+400 - Km708+350 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.361 tỷ đồng và Gói thầu XL2: Thi công xây dựng đoạn Km708+350 - Km740+884,83 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.480 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được chia làm 3 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu XL1: Thi công xây dựng đoạn Km0+000 ÷ Km30+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.800 tỷ đồng; Gói thầu XL2: Thi công xây dựng đoạn Km30+000 ÷ Km57+200 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 4.500 tỷ đồng và Gói thầu XL3: Thi công xây dựng đoạn Km57+200 ÷ Km88+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 6.400 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn được chia làm 2 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu số 11-XL: Thi công xây dựng đoạn Km0+000 - Km 23+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.027 tỷ đồng và Gói thầu số 12-XL: Thi công xây dựng đoạn Km23+500 - Km70+091 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 6.140 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh được chia làm 3 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu số 11-XL: Thi công xây dựng đoạn Km0+200 - Km19+800 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.690 tỷ đồng; Gói thầu số 12-XL: Thi công xây dựng đoạn Km24+900 - Km47+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.055 tỷ đồng; Gói thầu số 13-XL: Thi công xây dựng đoạn Km47+000 - Km66+965,91 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 6.241 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong được chia làm 2 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu XL01: Thi công xây dựng đoạn Km0+000 ÷ Km24+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 4.393 tỷ đồng; Gói thầu XL02: Thi công xây dựng đoạn Km24+000 ÷ Km48+052 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 4.440 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Vân phong - Nha Trang được chia làm 2 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu XL01: Thi công xây dựng đoạn Km285+000 ÷ Km337+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 5.365 tỷ đồng; Gói thầu XL02: Thi công xây dựng đoạn Km337+500 ÷ Km368+350 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công trị giá 3.549 tỷ đồng.

Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau được chia làm 3 gói thầu xây lắp gồm: Gói thầu XL-01: Thi công xây dựng đoạn tuyến Km53+000 - Km91+800 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 7.256 tỷ đồng; Gói thầu XL-02: Thi công xây dựng đoạn tuyến Km91+800 – Km114+200 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.835 tỷ đồng; Gói thầu XL-03: Thi công xây dựng đoạn tuyến Km114+200- Km126+223 bao gồm tuyến nối nút giao IC12 với Quốc lộ 1 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) trị giá 3.334 tỷ đồng.

Theo Cục Quản lý đầu tư xây dựng Bộ Giao thông vận tải, việc phân chia gói thầu dựa trên định hướng chỉ đạo của Chính phủ là không chia nhỏ gói thầu và đảm bảo cho việc thiết kế kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, điều phối vật tư, vật liệu triển khai thi công khả thi.

Sau khi Bộ Giao thông vận tải duyệt kế hoạch đấu thầu, các chủ đầu tư tiến hành đăng tải thông tin đấu thầu theo quy định.

Thời gian tổ chức đấu thầu: quý IV năm 2022.

Nguồn: Tổng Hợp