Phát hiện sinh viên học hộ, thi hộ, trường đại học ra văn bản cảnh báo

Thiên Ân
13:14 - 24/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 24/5, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo về việc cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên.

Phát hiện sinh viên học hộ, thi hộ, trường đại học ra văn bản cảnh báo- Ảnh 1.

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: HUFI

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian qua, nhà trường đã phát hiện và đang xử lý nhiều trường hợp sinh viên có các hành vi điểm danh hộ, học hộ, làm bài hộ và thi hộ. Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng quy chế đào tạo tín chỉ và quy chế công tác sinh viên của nhà trường cũng như các quy định khác có liên quan của pháp luật, gây ra nhiều dư luận tiêu cực và ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường.

Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm khắc những hành vi nêu trên, Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị chức năng và toàn thể sinh viên thuộc trường nghiêm túc rà soát, thực hiện đầy đủ quy định về việc điểm danh trên các lớp học phần.

Đồng thời, thực hiện đúng quy trình tổ chức kiểm tra và thi kết thúc học phần, đối chiếu thông tin trên phần mềm thi, căn cước công dân, thẻ sinh viên với người dự thi.

Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu tuyên truyền rộng rãi trong sinh viên Quy định về "Các hành vi sinh viên không được làm"; Quy chế Công tác Sinh viên trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh; Quy định về hình thức xử lý kỷ luật sinh viên khi bị phát hiện đi học hộ, thi hộ.

Khi phát hiện thấy các hiện tượng có dấu hiệu liên quan đến các hành vi đi học và điểm danh hộ, học hộ, làm bài hộ và thi hộ nêu trên, giảng viên, sinh viên gửi thông tin về nhà trường thông qua phòng Công tác sinh viên và Thanh tra giáo dục để được hỗ trợ, ghi nhận và xử lý theo quy định.

Bình luận của bạn

Bình luận