Những đối tượng được ưu tiên khám, chữa bệnh từ 1/1/2024

Hồng Ngọc
16:33 - 25/12/2023
Công dân & Khuyến học trên

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 (có hiệu lực từ 1/1/2024) là quy định về đối tượng được ưu tiên khi đi khám, chữa bệnh. Người dân cần nắm rõ để đảm bảo quyền lợi của mình.

khám bệnh

Người cao tuổi (từ 75 tuổi trở lên) là một trong những đối tượng được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh. Ảnh: Bộ Y tế

Các trường hợp được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 9/1/2023, tại Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) số 15/2023/QH15. Luật này có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, thay thế Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 (số 40/2009/QH12) đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017 (theo Luật số 21/2017/QH14).

Theo quy định hiện hành, ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai. Tuy nhiên, theo Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới nhất, từ năm 2024, các đối tượng được ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh gồm:

- Người bệnh trong tình trạng cấp cứu;

- Trẻ em dưới 6 tuổi;

- Phụ nữ có thai; 

- Người khuyết tật đặc biệt nặng;

- Người khuyết tật nặng; 

- Người từ đủ 75 tuổi trở lên;

- Người có công với cách mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, nguyên tắc trong khám bệnh, chữa bệnh còn bao gồm:

- Tôn trọng, bảo vệ, đối xử bình đẳng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh.

- Tôn trọng, hợp tác, bảo vệ người hành nghề, người khác đang thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Thực hiện kịp thời và tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật.

- Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

- Bình đẳng, công bằng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngân sách nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh được ưu tiên cho những hoạt động nào?

Điều 4, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh như sau:

Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; huy động các nguồn lực xã hội cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho các hoạt động sau đây:

- Phát triển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc y tế cơ sở, hệ thống cấp cứu ngoại viện; tập trung đầu tư cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

- Khám bệnh, chữa bệnh đối với người có công với cách mạng; trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; người đang sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người mắc bệnh tâm thần, bệnh phong; người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;

- Tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực truyền nhiễm, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu và chuyên ngành, lĩnh vực khác cần ưu tiên để đáp ứng nhu cầu, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ;

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong khám bệnh, chữa bệnh.

Bình luận của bạn

Bình luận