Ngân hàng Nhà nước tập huấn triển khai Thông tư 06

Quang Minh
12:05 - 02/08/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Thông tư số 06/2023/TT-NHNN (Thông tư 06) về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Hội nghị tập huấn triển khai Thông tư số 06/2023/TT-NHNN (Thông tư 06) 

Tại Hội nghị vừa diễn ra ngày 1/8/2023, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, hoạt động cho vay hiện được triển khai theo quy định tại Thông tư 39. Thông tư này đã quy định khung pháp lý chung về hoạt động cho vay. Trên cơ sở những nguyên tắc chung này, tổ chức tín dụng chủ động đưa ra các hướng dẫn, quy định nội bộ đối với hoạt động cho vay phù hợp với đặc thù hoạt động của từng đơn vị, đặc thù của các nhóm khách hàng và khẩu vị rủi ro của mình, nhằm bảo đảm hoạt động cho vay an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước tập huấn triển khai Thông tư 06  - Ảnh 1.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, việc ban hành Thông tư 06 nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp với quy định luật pháp.

Qua thực tiễn 7 năm triển khai, về cơ bản các quy định hướng dẫn về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng đã tương đối đầy đủ. Tiếp nối tinh thần của Thông tư 39 và để phù hợp với tình hình thực tế triển khai của các tổ chức tín dụng trong bối cảnh hiện nay, quy định của pháp luật hiện hành, chủ trương chuyển đổi số của ngành ngân hàng và yêu cầu quản lý nhà nước, ngày 28/6/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 06 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2023.

Thông tư 06 cụ thể hóa nhiều nội dung quan trọng

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, việc ban hành Thông tư 06 nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Đầu tư năm 2020 và các quy định hiện hành khác của pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay cũng như chủ trương chuyển đổi số của ngành ngân hàng. 

Các quy định tại Thông tư 06 đã cụ thể hóa được nhiều nội dung quan trọng nhằm khắc phục những khó khăn, bất cập của các tổ chức tín dụng trong thực tiễn triển khai thời gian qua; đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động cho vay, bảo vệ quyền lợi của người vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng; nâng cao tính tự chủ trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, nâng cao yêu cầu minh bạch hóa, bảo đảm an toàn cho hoạt động cho vay.

Còn 1 tháng nữa Thông tư 06 chính thức có hiệu lực, do đó để đảm bảo hiệu quả việc triển khai Thông tư 06 trong thực tế, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn này nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các quy định tại Thông tư 06 tới toàn hệ thống các ngân hàng, các cán bộ làm công tác chuyên môn và làm công tác thanh tra tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố.

Thông tư mới có tác động lớn đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng 

Về nội dung tác động của Thông tư mới tới hoạt động của các tổ chức tín dụng cũng như với vai trò quản lý hoạt động tiền tệ và tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà yêu cầu các tổ chức tín dụng cần quán triệt nội dung Thông tư này để hoàn thiện quy trình nội bộ theo quy định mới, thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ trong nội bộ ngân hàng cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hoạt động cho vay được thông suốt và thuận lợi, qua đó tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. 

Đồng thời, các đơn vị thống nhất triển khai thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định tại Thông tư 39, Thông tư 06 và các quy định pháp luật có liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã giới thiệu một số nội dung chính của Thông tư 06 sửa đổi Thông tư 39. Trong đó, có những nội dung mới như: Bổ sung các quy định về hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử; bổ sung một số quy định để phù hợp với thực tiễn hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng; bổ sung quy định về một số nhu cầu vốn tổ chức tín dụng không được cho vay...

Các đại biểu dự Hội nghị đã phát biểu nhiều ý kiến và cùng với đại diện Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước thảo luận, làm rõ những quy định liên quan tại Thông tư 06. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị triển khai hoạt động cho vay theo Thông tư 06, kịp thời báo cáo những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong thực tiễn để được hướng dẫn, bảo đảm việc triển khai thực hiện Thông tư 06 đúng thời hạn trong toàn bộ hệ thống.

Nguồn: SBV