Ngân hàng bị rút tiền hàng loạt được xem xét cho vay đặc biệt

PV
13:07 - 07/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Dự thảo mới của Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt bằng nguồn tiền từ thực hiện chức năng của ngân hàng trung ương về phát hành tiền trong các tình huống đặc biệt.

Ngân hàng Nhà nước sẽ cho vay đặc biệt trong một số trường hợp

Trong dự thảo Thông tư quy định về cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước có đề nghị về việc cho vay đặc biệt để chi trả tiền gửi cho người gửi tiền đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô bị rút tiền hàng loạt.

Ngân hàng bị rút tiền hàng loạt được xem xét cho vay đặc biệt- Ảnh 1.

Số tiền cho vay đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định.

Theo đó, các trường hợp cho vay đặc biệt bằng nguồn tiền từ thực hiện chức năng của ngân hàng trung ương về phát hành tiền trong các trường hợp sau:

Cho vay đặc biệt để chi trả tiền gửi cho người gửi tiền đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô bị rút tiền hàng loạt.

Cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô được kiểm soát đặc biệt để thực hiện phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt để thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cho vay đặc biệt đối với quỹ tín dụng nhân dân trong các trường hợp sau:

Cho vay đặc biệt để chi trả tiền gửi cho người gửi tiền đối với quỹ tín dụng nhân dân bị rút tiền hàng loạt.

Cho vay đặc biệt đối với quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt từ quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân với lãi suất đến mức 0%/năm để thực hiện phương án phục hồi đã được phê duyệt.

Tổ chức tín dụng khác (trừ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam) cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng trong các trường hợp sau:

Cho vay đặc biệt để chi trả tiền gửi cho người gửi tiền đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô bị rút tiền hàng loạt;

Cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô được kiểm soát đặc biệt để thực hiện phương án phục hồi đã được phê duyệt;

Cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt để thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Miễn tiền lãi vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước

Dự thảo nêu rõ, Ngân hàng Nhà nước quyết định miễn tiền lãi của khoản vay đặc biệt của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt tại Ngân hàng Nhà nước khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Khoản vay đặc biệt được áp dụng mức lãi suất 0%/năm trong một phần thời gian tổ chức tín dụng vay đặc biệt.

Phương án cơ cấu lại của tổ chức tín dụng có biện pháp hỗ trợ là miễn tiền lãi khoản vay đặc biệt đó.

Trường hợp tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung phương án cơ cấu lại theo hướng kéo dài thời gian thực hiện phương án hoặc không thực hiện được phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, tổ chức tín dụng phải hoàn trả số tiền lãi vay đặc biệt đã được miễn.

Bên vay đặc biệt chỉ được sử dụng tiền vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước để chi trả tiền gửi bằng đồng Việt Nam của người gửi tiền là cá nhân tại bên vay đặc biệt; việc sử dụng khoản vay đặc biệt để chi trả tiền gửi của đối tượng khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng trường hợp tổ chức tín dụng cụ thể.

Số tiền cho vay đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định trên cơ sở tình hình khả năng chi trả của tổ chức tín dụng đề nghị vay đặc biệt.

Thời hạn cho vay đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định dưới 12 tháng.

Hiện, dự thảo đang lấy ý kiến của nhân dân.

Nguồn: VGP
Bình luận của bạn

Bình luận