Nam Định chi hơn 50 tỉ đồng khuyến học - khuyến tài trong năm 2023

Đắc Quang
06:06 - 17/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Quỹ khuyến học toàn tỉnh Nam Định huy động được trong năm 2023 trên 234 tỉ đồng, từ đó chi khen thưởng và học bổng với 151.096 suất trị giá trên 51 tỉ đồng.

Nam Định chi hơn 50 tỉ đồng khuyến học - khuyến tài trong năm 2023- Ảnh 1.

Các đơn vị và cá nhân xuất sắc được nhận cờ, bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Nam Định

Ngày 16/1, Hội Khuyến học tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị ban chấp hành hội khuyến học mở rộng nhằm đánh giá kết quả hoạt động khuyến học - khuyến tài trong năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Toàn tỉnh Nam Định hiện có 709.617 hội viên hội khuyến học, tăng hơn năm 2022 là 50.917 hội viên, đạt 38,6% dân số.

Năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Nam Định đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định ban hành văn bản số 222/VP7-UBND phát động phong trào "Học không bao giờ cùng" trong toàn tỉnh. Hội khuyến học các huyện tích cực tham mưu với chính quyền thực hiện các văn bản cấp trên về khuyến học - khuyến tài.

Hội Khuyến học tỉnh Nam Định tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, đặc biệt là Tạp chí Công dân và khuyến học đăng tải nhiều tin bài về hoạt động khuyến học, tấm gương điển hình về học tập.

Nam Định chi hơn 50 tỉ đồng khuyến học - khuyến tài trong năm 2023- Ảnh 2.

Tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh Nam Định huy động trong năm 2023 được trên 234 tỉ đồng. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Nam Định

Năm 2023, toàn tỉnh Nam Định đã tổ chức 25 lớp tập huấn ở huyện, thành phố và cụm xã với hơn 2.700 người dự nội dung triển khai phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập và các nội dung về khuyến học - khuyến tài.

Kết quả xây dựng mô hình học tập của tỉnh Nam Định vượt chỉ tiêu đề ra với 449.586 Gia đình học tập, đạt 86%; 4.742 Dòng họ học tập đạt 78%; 2.154 Cộng đồng học tập, đạt 90 %; 977 Đơn vị học tập, đạt 97%; 226 Cộng đồng học tập (cấp xã), đạt 100%.

Tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh Nam Định huy động được trong năm 2023 trên 234 tỉ đồng, bình quân đạt 127.000 đồng/người dân. Từ đó, chi khen thưởng và học bổng với 151.096 suất trị giá trên 51 tỉ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, Hội Khuyến học tỉnh Nam Định tập trung quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về khuyến học - khuyến tài, hưởng ứng phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" do Thủ tướng Chính phủ phát động, thực hiện các Quyết định 387/QĐ-TTg và 677/QĐ-TTg của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội, của Tỉnh uỷ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định và Nghị quyết Đại hội 6 Hội Khuyến học tỉnh Nam Định.

Coi trọng xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên; thực hiện các mô hình học tập với kết quả cao hơn năm 2023; phấn đấu Quỹ Khuyến học toàn tỉnh Nam Định bình quân 130.000 đồng/người dân.

Bình luận của bạn

Bình luận