Loạt doanh nghiệp liên quan tới Vạn Thịnh Phát bị xử phạt

Trang Linh
18:10 - 07/02/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt nhiều doanh nghiệp, chủ yếu liên quan tới trái phiếu. Trong đó có một số doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

vạn thịnh phát ảnh 1

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World. (Ảnh: Sunny World)

Một trong những công ty có liên quan đến Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World bị phạt do sai phạm trong việc không báo cáo lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX): báo cáo tài chính bán niên năm 2023; báo cáo tài chính năm 2022; tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Công ty cũng gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX đối với các tài liệu: báo cáo tài chính bán niên 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; công bố về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu SNW-2018.10; báo cáo tài chính năm 2021; tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu năm 2021; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021.

Kết quả điều tra xác định, giai đoạn 201-2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã, với tổng giá trị 30.081 tỉ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Ngoài SunnyWorld, một số công ty liên quan đến Vạn Thịnh Phát cũng bị HNX xử phạt

vạn thịnh phát ảnh 2

Các doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát chủ yếu sai phạm xoay quanh trái phiếu.

Công ty cổ phần Wealth Power, doanh nghiệp nằm trong danh sách hơn 700 doanh nghiệp liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, cũng bị xử phạt với lý do không thông báo lên HNX về: báo cáo tài chính năm 2022; tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán năm 2022; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu WPCCB2122001.

Công ty cổ phần WorldWide Capital bị phạt do không công bố lên HNX về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu WWCCB2223001 và trái phiếu WWCCB2223002; tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022...

Công ty cổ phần Xây dựng Kiến Hưng Thịnh vừa bị xử phạt với lỗi không công bố thông tin lên HNX về các tài liệu: tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; báo cáo tài chính năm 2022; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; báo cáo tài chính bán niên 2023.

Công ty cũng không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu KHTCB2223001 và trái phiếu KHTCB2223002.

Bình luận của bạn

Bình luận