Lan tỏa gia đình kiểu mẫu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”

Quốc Hồng
14:31 - 26/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Tỉnh Lào Cai nhân rộng mô hình gia đình kiểu mẫu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền" nhằm tập hợp nhiều gia đình trong cộng đồng dân cư cùng tham gia sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về đời sống gia đình.

Ngày 26/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ phát động xây dựng gia đình kiểu mẫu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền".

Dự Lễ phát động có bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng và các gia đình kiểu mẫu "ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền" tiêu biểu.
Lan tỏa gia đình kiểu mẫu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”- Ảnh 1.

Trao phần thưởng cho đại diện Hội người cao tuổi mẫu mực và đại diện phong trào gia đình kiểu mẫu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền" tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Gắn xây dựng gia đình kiểu mẫu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền" với phong trào thi đua của từng ngành, từng địa phương

Xây dựng gia đình kiểu mẫu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền" là mô hình nhằm tập hợp nhiều gia đình trong cộng đồng dân cư cùng tham gia sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về đời sống gia đình.

Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật đến với cộng đồng… góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Người cao tuổi, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cùng cấp chủ động đưa nội dung của phong trào, nhất là nội dung giáo dục đạo đức, lý tưởng sống và các tiêu chí của phong trào gắn với các nội dung triển khai các phong trào thi đua của tỉnh, phong trào thi đua của từng ngành, từng địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; quan tâm đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xóa bỏ các tập quán lạc hậu, bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau.

Các thế hệ ông bà, cha mẹ duy trì và phát huy lối sống lành mạnh, sống có nghĩa, có tình, có ích cho gia đình, xã hội; là gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ, hành động, lời nói; Quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo con cháu; trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con, cháu; giáo dục, động viên con cháu thực hiện lối sống văn hóa, ý thức công dân, giữ gìn nền nếp, gia phong.

Các thế hệ con, cháu luôn kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Tích cực học tập, lao động và rèn luyện, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Lan tỏa gia đình kiểu mẫu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”- Ảnh 2.

Phát động phong trào xây dựng gia đình kiểu mẫu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền” tỉnh Lào Cai năm 2024. Ảnh: Quốc Hồng

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác gia đình để động viên, khích lệ phong trào "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền" phát triển.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã trao phần thưởng cho đại diện Hội người cao tuổi mẫu mực và đại diện thế hệ trẻ gương mẫu trong phong trào "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền".

Tỉnh Lào Cai hiện có hơn 16.000 người cao tuổi tham gia lao động sản xuất, hơn 3.000 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở, tổ an ninh tại địa bàn dân cư, trên 400 người cao tuổi được suy tôn trong các lĩnh vực; 27 người cao tuổi là Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Năm 2023, trên 90% gia đình có người cao tuổi đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", trên 75% hội viên người cao tuổi đạt danh hiệu "Tuổi cao - gương sáng".

Bình luận của bạn

Bình luận