Khách thắng quá nhiều, Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh bị giám sát đặc biệt do âm vốn hơn 50%

Trang Linh
14:24 - 04/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh bị giám sát tài chính đặc biệt đến hết năm 2025 do có đấu hiệu mất an toàn tài chính, tổng lỗ lũy kế năm 2023 lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu.

xổ số kiến thiết hà tĩnh

Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh nằm trong diện giám sát tài chính đặc biệt.

Thời gian giám sát tài chính Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh đến hết năm 2025

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh (địa chỉ: số 2, đường Nguyễn Công Trứ, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh), do có dấu hiệu mất an toàn tài chính, khi tổng lỗ lũy kế đến năm 2023 lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu. Thời gian thực hiện giám sát hết năm 2025.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ nội dung, kế hoạch và quy trình giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh theo đúng quy định.

Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh phải có giải pháp khắc phục tài chính trong 30 ngày

Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định được ban hành, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh phải xây dựng phương án khắc phục tài chính, phân tích, đánh giá các nguyên nhân dẫn đến tình trạng thua lỗ trong kinh doanh và nêu rõ các giải pháp về tổ chức, lao động tại công ty, tổ chức các đại lý.

Ngoài ra, công ty phải có phương án đầu tư phát huy tài sản hiện có để đảm bảo tăng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật; tiết kiệm các chi phí để phục hồi tình hình tài chính.

Sau khi hoàn thiện phương án, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh gửi Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan để kiểm tra, soát xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan theo quy định.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh có 100% vốn Nhà nước. Tổng lỗ lũy kế đến cuối năm 2023 của Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu. Đại diện phía công ty cho biết do khách hàng trúng thưởng quá nhiều dẫn đến kinh doanh thua lỗ. Trước đây doanh nghiệp này cũng từng bị giám sát đặc biệt liên quan đến tài chính.

Bình luận của bạn

Bình luận