Kết nối tri thức

Sách giáo khoa Địa lí 11 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo có nhiều "sạn"

Sách giáo khoa Địa lí 11 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo có nhiều "sạn"

22/05/2023 - 05:30

Thầy giáo Nguyễn Văn Thuật, Trường Đại học Đồng Nai, phát hiện sách giáo khoa Địa lí 11 bộ Cánh Diều có "sạn". Ông tiếp tục nêu ý kiến phát hiện về việc sách giáo khoa Địa lí 11 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo còn nhiều sai sót.

Thầy giáo Lê Văn Hưu - nhà sử học đầu tiên của nước ta

Thầy giáo Lê Văn Hưu - nhà sử học đầu tiên của nước ta

17/06/2022 - 00:24

Điểm đặc sắc nhất về thầy giáo Lê Văn Hưu trong tư tưởng giáo dục là khẳng định và đề cao tinh thần dân tộc.