[Infographic] - Chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 2/2024

12:11 - 30/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Tham khảo một số chính sách mới về giáo dục sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2024.

Tháng 2/2024: Một số chính sách mới về giáo dục có hiệu lực

[Infographic] - Chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 2/2024

- Ảnh 1.

Quy định giáo dục mới trong tháng 2/2024

Các quy định cụ thể về việc các cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa, bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và không đào tạo từ xa với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, đào tạo giáo viên được quy định cụ thể tại các điều luật liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể bao gồm: 

[Infographic] - Chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 2/2024

- Ảnh 2.


 

 

Bình luận của bạn

Bình luận