[Infographic] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

Quang Minh
06:30 - 01/03/2023
Công dân & Khuyến học trên

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động; hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội; 7 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực khoa học và công nghệ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023.

[Infographic] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023 - Ảnh 1.

 

Bình luận của bạn

Bình luận