Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật

[Infographic] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

[Infographic] Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023

01/03/2023 - 06:30

Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động; hướng dẫn quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội; 7 vị trí công tác định kỳ chuyển đổi lĩnh vực khoa học và công nghệ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023.