Hưng Yên: Phấn đấu năm 2025 đạt 75% danh hiệu "Gia đình học tập"

PV
15:00 - 14/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 14/6, Đoàn công tác Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với tỉnh Hưng Yên nhằm khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, các Quyết định 387/QĐ-TTg và 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam làm trưởng đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc với tỉnh Hưng Yên đã khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, các Quyết định 387/QĐ-TTg và 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Hưng Yên: Phấn đấu năm 2025 đạt 75% danh hiệu "Gia đình học tập"- Ảnh 1.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Hưng Yên cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc học tập

Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 4.400 tổ chức hội khuyến học các cấp, với trên 320.000 hội viên. Phong trào học tập suốt đời được đẩy mạnh trong mỗi gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng nguồn nhân lực, đáp ứng sự phát triển của địa phương.

Hiện Hưng Yên có trên 73% gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập"; trên 71% dòng họ được công nhận danh hiệu "Dòng họ học tập"; 74% cộng đồng (thôn, tổ dân phố và tương đương) được công nhận danh hiệu "Cộng đồng học tập"; trên 78% đơn vị được công nhận danh hiệu "Đơn vị học tập". Quỹ khuyến học các cấp toàn tỉnh hiện đạt 42 tỷ đồng. 

Trong 5 năm qua, Quỹ khuyến học các cấp tại tỉnh đã hỗ trợ trên 15.000 học sinh, sinh viên, với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng.

Theo Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên, đến năm 2025, phấn đấu 75% gia đình được công nhận đạt danh hiệu "Gia đình học tập"; 73% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu "Dòng họ học tập"; 75% cộng đồng được công nhận đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập"; 80% tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận danh hiệu "Đơn vị học tập".

Hưng Yên: Phấn đấu năm 2025 đạt 75% danh hiệu "Gia đình học tập"- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng cùng dự buổi làm việc với đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác Hội Khuyến học Việt Nam và tỉnh Hưng Yên, nhằm khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, các Quyết định 387/QĐ-TTg và 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, Hưng Yên cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc học tập; xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức khuyến học, khuyến tài để thu hút sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. 

Nhấn mạnh trọng tâm trong công tác khuyến học, khuyến tài là xây dựng xã hội học tập từ hạt nhân là gia đình học tập, dòng họ học tập, địa phương học tập, do đó trách nhiệm của cộng đồng, gia đình, xã hội cũng như vai trò các cấp, ngành là rất lớn, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đề nghị tỉnh cần tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên về công tác khuyến học, khuyến tài; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính rà soát lại các văn bản, phối hợp, hướng dẫn Hội khuyến học tỉnh xây dựng kế hoạch tài chính hằng năm. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, tổ chức các lớp bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho các cán bộ làm công tác khuyến học, nhất là cán bộ ở cơ sở...

Hưng Yên: Phấn đấu năm 2025 đạt 75% danh hiệu "Gia đình học tập"- Ảnh 3.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng cho biết, thời gian tới, Hội khuyến học tỉnh Hưng Yên tiếp tục vận động các nguồn lực hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế trong thời đại 4.0 và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời biểu dương, động viên kịp thời các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và công tác...

Bình luận của bạn

Bình luận