Hơn 89 nghìn doanh nghiệp giải thể, trên 1 triệu người thất nghiệp trong năm 2023

Trang Linh
17:48 - 29/12/2023
Công dân & Khuyến học trên

Năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 89.100 doanh nghiệp với gần 1,07 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động.

thất nghiệp trong năm 2023

Năm 2023, cả nước có gần 1,07 triệu người trong độ tuổi lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp. Ảnh: Ngọc Thắng

Số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh trong năm 2023 tăng 20,7% so với năm 2022

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2023, cả nước có 217.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 4,5% so với năm trước. Trung bình khoảng 18.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động mỗi tháng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỉ đồng, giảm 10,8% so với năm trước.

Ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 89.100 doanh nghiệp, tăng 20,7% so với năm 2022. Trong đó, 65.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 28,9%; 18.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,1%. Bình quân một tháng có 14.400 doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Tỉ lệ thất nghiệp trong năm 2023 giảm, mức thu nhập bình quân tăng nhẹ

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2023, cả nước có gần 1,07 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giảm 14.600 người so với năm trước. Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2023 là 2,28%, giảm 0,06 điểm % so với năm 2022.

Riêng trong quý 4, do nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng ở những tháng cuối năm nên tình hình thất nghiệp có cải thiện. Cụ thể, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong quý 4 khoảng 1,06 triệu người, giảm 18.900 người so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý cuối năm 2023 là 2,26%, giảm 0,06 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động nghỉ giãn việc của các doanh nghiệp trong quý 4 là khoảng 77.800 người, giảm 187.300 người so với quý trước và giảm 218.200 người so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động bị mất việc trong quý 4 là 85.500 người, giảm 32.100 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lao động mất việc tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước với 75,2% và tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 28.100 người đang thất nghiệp.

Trước đó, số lao động bị mất việc trong quý 3 là 118.400 người. Tập trung chủ yếu ở Bình Dương (33.600 người) và Thành phố Hồ Chí Minh (34.600 người).

Tổng cục Thống kê cho biết năm 2023, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7,1 triệu đồng, tăng 6,9% và tăng 459.000 đồng so với năm 2022.

Thu nhập bình quân theo tháng của lao động nam là 8,1 triệu đồng, cao gấp 1,36 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ là 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 8,7 triệu đồng và ở khu vực nông thôn là 6,2 triệu đồng.

Tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý 4 năm nay là 2,5%, cao hơn gần hai lần so với tốc độ tăng của quý 4 năm 2022 (1,4%).

Tính chung cả năm, lao động làm việc trong một số ngành kinh tế ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá so với năm trước. Đáng chú ý, thu nhập bình quân tháng của lao động làm việc trong ngành khai khoáng là 10,3 triệu đồng, tăng 11,2%; ngành dịch vụ lưu trú ăn uống là 6,8 triệu đồng, tăng 8,6%; ngành vận tải kho bãi là 9,8 triệu đồng, tăng 8,3%; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản là 4,1 triệu đồng, tăng 6,6%.

Riêng quý 4, cơ quan thống kê đánh giá đời sống của người lao động được cải thiện hơn các quý trước đó do nhiều doanh nghiệp gia tăng sản xuất kinh doanh dịp cuối năm. 

Bình luận của bạn

Bình luận