Hội Khuyến học Hà Nội sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW

Trang Linh
14:23 - 18/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 18/6, Hội Khuyến học Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, đồng thời tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khuyến học Hà Nội, sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2024.

Hội Khuyến học Hà Nội sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW- Ảnh 1.

Hội Khuyến học Hà Nội kiện toàn, bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Khóa V (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Trang Linh

Tham dự Hội nghị có Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, ông Nguyễn Đình Mạnh - Phó Trưởng ban Phong trào Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ khuyến học thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị này, Hội Khuyến học Hà Nội công bố quyết định tách Ban Phong trào và Thi đua khen thưởng thành 2 ban gồm Ban Phong trào và Ban Thi đua khen thưởng. Đồng thời kiện toàn, bầu bổ sung ông Nguyễn Bá Châu, ông Lê Đình Hùng, ông Phương Ngọc Ánh, bà Nguyễn Thị Hồng Vân vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học Hà Nội.

Hội Khuyến học Hà Nội sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư

5 năm qua, triển khai thực hiện Kết luận 49-KL/TW, Hội Khuyến học Hà Nội đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước phát triển mạnh mẽ và đạt những kết quả quan trọng trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố. 

Hội Khuyến học Hà Nội sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Bá Châu, Hội Khuyến học Hà Nội báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW. Ảnh: Trang Linh

Các cấp Hội từ thành phố tới cơ sở đã tổ chức được 3.118 cuộc nghiên cứu, học tập, quán triệt, với 187.108 lượt người tham gia. Trong đó Hội Khuyến học Hà Nội đã tổ chức 15 cuộc, với 4.462 người tham gia. Các mặt công tác có nhiều chuyển biến tích cực, công tác thông tin, tuyên truyền luôn được đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức, có sức lan tỏa cao trong cộng đồng và xã hội.

Đồng thời, Hội Khuyến học Hà Nội củng cố tổ chức, phát triển hội viên, trong 5 năm phát triển mới được 603.766 hội viên, nâng số hội viên toàn thành phố lên 1.746.236 người, tăng 52,85%.

Nội dung, phương thức hoạt động khuyến học phong phú, đa dạng và có nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhất là trong việc xây dựng các mô hình học tập đã đi vào thực chất và từng bước được nhân rộng. 

Ngoài ra, Hội Khuyến học Hà Nội có nhiều đổi mới trong việc tổ chức biểu dương những điển hình về tinh thần hiếu học, vượt khó vươn lên, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập, nâng cao hiểu biết cho bản thân, từng bước xây dựng phong trào "Học tập suốt đời", "Học không bao giờ cùng" trong các cộng đồng dân cư. 

Với những kết quả đã đạt được, Hội Khuyến học Hà Nội luôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương và Thành phố Hà Nội biểu dương khen thưởng. 

Đặc biệt, năm 2022, Hội được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và đến nay, Hội Khuyến học Hà Nội đã được tặng 3 Huân chương.

Bên cạnh những kết quả nêu trên còn tồn tại một số hạn chế, trong đó hoạt động của một số chi hội, ban khuyến học, hội khuyến học cơ sở còn chung chung, hình thức, chậm đổi mới, chậm đại hội nhiệm kỳ theo quy định.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ khuyến học, song nguồn quỹ còn thấp so với tiềm năng thành phố. Xây dựng tổ chức khuyến học, đơn vị học tập còn gặp nhiều khó khăn ở cơ quan, doanh nghiệp, các trường đại học và cao đẳng... 

Ngoài ra, việc áp dụng phần mềm quản lý "Công dân học tập" ở cơ sở còn chậm tiến độ. 

Trong thời gian tới, Hội Khuyến học Hà Nội sẽ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả 7 nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Kết luận 49-KL/TW; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. 

Cùng với đó, tổ chức quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 23 của Thành ủy; Kế hoạch 52 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Chương trình 08 của Hội Khuyến học Hà Nội thực hiện Nghị quyết 23 của Thành ủy tới các tổ chức cơ sở Hội, cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 

Đồng thời tiếp tục tập trung cao xây dựng và nhân rộng các mô hình "Công dân học tập", "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập". Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành thúc đẩy phong trào khuyến học; đặc biệt chú trọng xây dựng mô hình "Đơn vị học tập" trong các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức sơ, tổng kết, biểu dương, nhân rộng các mô hình học tập, gương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt tự học thường xuyên, học suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xã hội.

Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong công tác xã hội hóa các nguồn lực của xã hội cho công tác khuyến học, xây dựng, phát triển quỹ khuyến học.

Hội Khuyến học Hà Nội kiến nghị Ban Bí thư tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kết luận 49-KL/TW gắn với đánh giá, bình xét tổ chức Đảng, Đảng viên. Kiến nghị với Chính phủ sớm thay thế Nghị định số 45 ngày 21/4/2010 phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.  

Cùng với đó, đề xuất, kiến nghị với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện Kết luận 49-KL/TW và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 23 của Thành ủy, Kế hoạch 52 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết 23 của Thành ủy. 

Hội Khuyến học Hà Nội sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024

Hội Khuyến học Hà Nội sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW- Ảnh 3.

Ông Lê Trung Hưng, Trưởng ban Tổ chức, Kiểm tra Hội Khuyến học Hà Nội báo cáo công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Trang Linh

Về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, Hội Khuyến học Hà Nội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch năm có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức 3 lớp tập huấn với tổng số 800 đại biểu, các tổ chức hội thành viên tập huấn cho trên 2000 lượt người tham gia. 

Ngoài ra, Hội Khuyến học Hà Nội phát động sáng tác các tác phẩm tuyên truyền về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời xây dựng tổ chức thực hiện chuyên đề "Dân vận khéo trong phát triển tổ chức Hội và phát triển hội viên. Cùng với đó, vận động kêu gọi ủng hộ quỹ khuyến học khuyến tài với số tiền trên 18,6 tỉ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại một số hạn chế như một số quận, huyện triển khai các chương trình kế hoạch năm 2024 chưa kịp thời, chậm tiến độ, chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trọng tâm. Một số đơn vị thành viên chậm triển khai ứng dụng phần mềm đăng ký và quản lý "Công dân học tập". Một số đơn vị còn chậm trong việc thông tin báo cáo.

Kế hoạch 6 tháng cuối năm, Hội Khuyến học Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm công tác khuyến học năm 2024 với một số nội dung, chỉ tiêu như tập huấn, hướng dẫn lại việc ứng dụng phần mềm quản lý "công dân học tâp". Tổ chức các hội nghị trao đổi, tọa đàm các giải pháp, rút kinh nghiệm trong thực hiện Quyết định 387 và 677 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường phát triển quỹ khuyến học, thực hiện tốt việc đánh giá danh hiệu các mô hình học tập.

Hội Khuyến học Hà Nội sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW- Ảnh 4.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá tình hình hoạt động của Hội Khuyến học Hà Nội. Ảnh: Trang Linh

Biểu dương hoạt động của Hội Khuyến học Hà Nội trong thời gian qua, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhận định: "Hội Khuyến học Hà Nội đã và đang thực hiện tốt sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí Thư. 

Thành ủy Hà Nội đã có những Nghị quyết, kế hoạch thúc đẩy Hội Khuyến học Hà Nội trở thành một trong những đơn vị làm tốt trong công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Hội Khuyến học Hà Nội sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW- Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trang Linh

Tuy nhiên, Hội Khuyến học Hà Nội cần tiếp tục vận dụng tất cả các nguồn lực để tiếp tục phát triển số lượng hội viên trên địa bàn thành phố".

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng Hội Khuyến học Hà Nội cần khắc phục khó khăn, giúp người dân hiểu hơn về mô hình công dân học tập, gia đình học tập; tập trung nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực kinh tế phát triển hội khuyến học các cấp. 

Đồng thời, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính cùng phối hợp cùng Hội Khuyến học Hà Nội thực hiện tốt Kết luận 49-KL/TW cũng như thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội hội học tập, thúc đẩy các mô hình công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập.

Tiếp thu ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, bà Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Nội kỳ vọng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện giúp Hội Khuyến học Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Hội Khuyến học Hà Nội sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW- Ảnh 6.

Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Ảnh: Trang Linh

Trong thời gian tới Hội Khuyến học Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những thuận lợi sẵn có nhằm phát triển hội viên, đặc biệt phát triển hội viên là Đảng viên. Đồng thời đổi mới các thông tin tuyên truyền, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho các hội viên Hội Khuyến học Hà Nội. 

Cùng với đó, tập trung triển khai ứng dụng phần mềm quản lý "Công dân học tập" và xây dựng quỹ các cấp, phát triển hoạt động khuyến học - khuyến tài trong các trường cao đẳng đại học. Đặc biệt là tiếp tục tham mưu các cấp, ủy chính quyền địa phương thúc đẩy hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Hà Nội.

Bình luận của bạn

Bình luận