Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Thiên Ân
09:12 - 06/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2024 gồm 70 thành viên. Trưởng ban Chỉ đạo là bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024- Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Ảnh: Hải Long

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 2318/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2024.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2024 gồm 70 thành viên. 

Trong đó, Trưởng ban Chỉ đạo là bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo là ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Hà Nội năm 2024 chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Hà Nội năm 2024 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hưởng thù lao theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bình luận của bạn

Bình luận