Hà Nội thăm dò dư luận đối với 62 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Ngọc Ánh
10:48 - 03/02/2023
Công dân & Khuyến học trên

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Thành phố Hà Nội lần thứ 16 năm 2023 tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 62 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Tính đến ngày 5/1/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã nhận được 62 hồ sơ của các Hội đồng gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; các quận, huyện, thị xã và các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Thành phố, trong đó có 2 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và 60 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Thành phố Hà Nội lần thứ 16 năm 2023 tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 62 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận từ ngày 2/2/2023 đến ngày 22/2/2023.

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Thành phố Hà Nội lần thứ 16 năm 2023 đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong đơn vị biết (bằng hình thức niêm yết công khai, đăng tải trên cổng thông tin, trang điện tử của đơn vị....) và cho ý kiến (nếu có).

Trường hợp đơn vị, cá nhân có ý kiến về các nhà giáo có tên trong danh sách, đề nghị đơn vị tổng hợp, báo cáo bằng văn bản gửi về Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Thành phố Hà Nội lần thứ 16 năm 2023 (qua Sở Giáo dục và Đào tạo - địa chỉ: 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Email: thidua@hanoiedu.vn) trước 17h00 ngày 22/2/2023.

Sau thời gian trên, nếu các đơn vị không gửi báo cáo coi như đồng ý với danh sách lấy ý kiến của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Thành phố Hà Nội lần thứ 16 năm 2023.

Danh sách 62 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú:

Hà Nội thăm dò dư luận đối với 62 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - Ảnh 1.

Hà Nội thăm dò dư luận đối với 62 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - Ảnh 2.

Hà Nội thăm dò dư luận đối với 62 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - Ảnh 3.

Hà Nội thăm dò dư luận đối với 62 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - Ảnh 4.

Hà Nội thăm dò dư luận đối với 62 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - Ảnh 5.

Hà Nội thăm dò dư luận đối với 62 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - Ảnh 6.

Hà Nội thăm dò dư luận đối với 62 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - Ảnh 7.

Hà Nội thăm dò dư luận đối với 62 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - Ảnh 8.

Hà Nội thăm dò dư luận đối với 62 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - Ảnh 9.

Hà Nội thăm dò dư luận đối với 62 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - Ảnh 10.

Hà Nội thăm dò dư luận đối với 62 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 - Ảnh 11.

Bình luận của bạn

Bình luận